Thai Sexual Industry during the Vietnam War and now

Aj dvadsať rokov od vojny vo Vietname tvoria tri štvrtiny thajských turistov muži bielej farby pleti. O ďalších dvadsať rokov neskôr (v roku 2015) vytváral sexuálny priemysel desať percent thajského HDP. Ako je to možné? Dozviete sa vo vynikajúcom článku s názvom ‘The Boom of Thai Sexual Industry during the Vietnam War and now’, ktorý v angličtine napísala študentka Univerzity Palackého – Veronika Miklíková.

Článok bol opäť vytvorený v rámci predmetu Rozvojové příležitosti J a JV Asie na Katedře rozvojových a environmentálních studií PřF UP v Olomouci (pod dohľadom Dr. S. Šafaříkovej a Dr. B. Markovič Baluchovej), kde sa mladí ľudia učia predstaviť svoje eseje ako výsledky bádania širšej verejnosti formou populárno-náučných článkov pre Media about Development web alebo ďalšie portály.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in global problems, human rights, migration and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s