Srdcom chariťáčka – nielen tento týždeň

Pre Caritas Slovakia som pracovala ako mediálna koordinátorka a lektorka globálneho rozvojového vzdelávania ešte v roku 2012. Implementovali sme vtedy dôležitý projekt o rovesníckej solidarite,  chápaní zmeny klímy a motivácii ku klimatickej spravodlivosti na stosedemdesiatich slovenských stredných a základných školách. Vyprodukovali sme niekoľko nadčasových kampaní a časopisov Charita, keďže popri učení ma baví a živí najmä písanie.

Už desať rokov ako rozvojová novinárka zodpovedne informujem o globálnych výzvach, čo je pre mňa naj misia a výzva zároveň. V súčasnosti pracujem ako komunikačná manažérka Platformy rozvojových organizácií Ambrela, ktorá zastrešuje aj Slovenskú katolícku charitu. Preto podporujeme a upozorňujeme na aktuálny Národný týždeň charít a aj napriek korona-kríze motivujeme k solidarite, konaniu dobrých skutkov, ohľaduplnosti a podpore tých najviac zraniteľných.

V týchto dňoch sme mali chystať osvetové aktivity na letné festivaly a verejné podujatia, aby sa o činnosti Ambrely a jej členských organizácií dozvedelo čo najviac ľudí. Všetko však bude tento rok inak, viac v online priestore.

Berme súčasnú pandémiu ako príležitosť na stíšenie a podanie pomocnej ruky v zmyslupných projektoch – slovenské rozvojové mimovládky Ambrely (vrátane SKCh) robia naozaj kopec záslužnej práce v teréne pod značkou #SpoluProtiKorone. No a práve teraz si najlepšie uvedomíme, že ani také chodenie do školy, zhromažďovanie sa na verejnosti, navštevovanie blízkych, či cestovanie do zahraničia nie je samozrejmosťou (a v nízkopríjmových krajinách už vôbec nie).

K tomuto poznaniu vediem i svoju malú dcérku Tove Tui, ktorá je už teraz malou dobrovoľníčkou, aktivistkou a chariťáčkou. Na záver rada použijem rodovo-citlivý hashtag: #srdcomCharitacka, lebo som žena. A čo vy?

Text: Boba M. Baluchová, Foto: archív autorky a SKCH

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in charity, development education, media, NGOs' work and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s