Čítanie na tému migrácie a príbehy migrujúcich

V súčasnosti vrcholí medzinárodný projekt MIND (Migrácia. Prepojenie. Rozvoj), zameraný na zvyšovanie povedomia o migrácii a trvalo-udržateľnom rozvoji, na ktorom spolupracuje 12 charitatívnych organizácii z 11 krajín Európy. Na Slovensku ho administruje člen Platformy rozvojových organizácií – Slovenská katolícka charita. Možno ste už videli výstupy jej kampane ‘Čo je DOMOV?’ o dôvodoch migrácie a dôležitosti trvalo udržateľného rozvoja v životoch nás všetkých, nielen migrujúcich ľudí. Začítajte sa do časopisu Charita, ktorý sa už v roku 2012 tematicky venoval fenoménu migrácie. Články sú stále aktuálne.

charita_03_2012_obalka

Jedným z prejavov globalizačných procesov je migrácia obyvateľstva, ktorá je spolu s pôrodnosťou a úmrtnosťou kľúčovým prvkom v procese populačného vývoja a výrazne ovplyvňuje spoločenské a kultúrne zmeny obyvateľstva. V časopise Charita sa na dvoch stranách autorka venuje téme maloletých utečencov a utečeniek, ktorí boli dočasne umiestnení v zariadení v Hornom Orechovom.

Slovensko sa často stáva neplánovanou konečnou stanicou mnohých cudzincov a cudziniek – keď ich na hranici Schengenu chytia bez povolení na vstup policajné hliadky. Možno sú i takí, čo sa potešia už len z prekročenia „magickej čiary“, oddeľujúcej lepší a horší život (ako si to mnohí predstavujú). Väčšina z nich však dúfa v úspešnú cestu až na západ – kde má byť všetko lepšie… Prečítajte si, ako vyzerá obchodovanie s ľuďmi v praxi a ako možno pomôcť jeho obetiam.

Práca s utečencami a utečenkami je „srdcovou záležitosťou“ tímu Slovenskej katolíckej charity. Vtedajšia projektová manažérka v rozhovore prezradiila viac o práci s ľuďmi v utečeneckých táboroch na africkom kontinente. Pričom si musíme uvedomiť, že málokto sa vydá do neznáma bez veľmi vážnych dôvodov…

Text: tímy charita.sk a Ambrela.org

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in charity, global problems, media, migration, NGOs' work and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s