Moldavsko – aké výzvy ho čakajú ? V čom nám môže ísť príkladom?

Nechajte sa povzbudiť vášňou charitného personálu, ktorý sa príkladne stará o osamelých starkých v meste Balti a Kišiňov. Alebo pochyťte inšpiráciu od eko-komunity v obci Riscova, ktorá si všetko sebestačne dopestuje a vyrobí. Aj takéto malé úspechy, naznačujúce zmenu k lepšiemu, mali možnosť vidieť počas svojej exkurzie do Moldavska mladí ľudia z Univerzity Palackého.

Moldavsko je malá východoeurópska krajina s počtom obyvateľov takmer 3,5 milióna, považovaná za najchudobnejší štát Európy. Je prioritnou krajinou slovenskej i českej rozvojovej pomoci, resp. spolupráce a dostáva najväčšiu sumu v rámci tejto pomoci na našom kontinente.

Skupina mladých ľudí z Univerzity Palackého v Olomouci sa šla pred pár mesiacmi na vlastné oči do niekoľkých moldavských miest a dedín presvedčiť, aká budúcnosť čaká na tamojších ľudí a ako prebiehajú také rozvojové projekty v praxi. Vďaka konkrétnym ukážkam aktivít prevažne z dielne mimovládok, ale i firiem sa oboznamovali s problémami i potenciálmi tejto krajiny.

 

Masívny odliv (nielen mladých) ľudí za prácou

Exkurzia z Olomouca sa neobišla bez návštevy medzinárodne významných inštitúcií, ako je Rozvojový program OSN (UNDP) či Delegácia EÚ v Moldavsku, ktorú momentálne riadi slovenský diplomat. Mladých ľudí z Česka a zo Slovenska, študujúcich medzinárodný rozvoj na Univerzity Palackého, počas oficiálnych stretnutí zaujímal dôvod častých protivládnych štrajkov v uliciach Kišiňova, kvalita života domácich a partnerstvá s krajinami EÚ.

Počas diskusií s diplomatmi na stretnutiach, ale aj počas večerných rozhovorov s mladými ľuďmi, ktorí mali za sebou absolvovanie dobrovoľníckej služby v zahraničí, sa vo vzduchu vznášali stále tie isté problémy krajiny. Práve tie visia nad Moldavskom už niekoľko desaťročí. A pokým ich vláda nevyrieši, krajina sa nedostane do EÚ a ani sa tak ľahko nevymaní zo spárov chudoby, korupcie či masívneho odlivu mozgov do zahraničia

Viackrát bolo počuť slovné spojenie: „Ak doma nemôžete dosiahnuť spravodlivosť, necítite sa byť slobodní a rovní, potom necítite ani povinnosť tu zotrvávať“. To vysvetľuje vysoký počet moldavských občanov a občianok, žijúcich mimo Moldavska. Pričom nejde iba o mladých, ktorí to doma zabalia hneď po vysokej škole.

 

Nepravé siroty napospas tabletom a darčekom

Celé mesiace pracujú v Rumunsku, Rusku či vo Francúzsku aj rodičia v produktívnom veku. Svoje maloleté deti nechávajú napospas vzdialeným príbuzným. S potomkami komunikujú cez internet prostredníctvom tabletov a mobilov. Ich lásku si potom dodatočne alebo cez sviatky vykupujú drahými darčekmi. Hovorí sa o fenoméne ‘nepravých sirôt‘.

Hnacím motorom odchodu rodičov je predovšetkým nedostatok pracovného uplatnenia a nedostatočná podpora podnikania v domovine, ako aj vidina lepšieho života v cudzine. Až 58% moldavského obyvateľstva je totiž bez práce a priemerný plat je len okolo dvesto eur na mesiac.

Odhaduje sa, že ak emigrácia bude pokračovať v tom istom tempe ako doteraz, do roku 2050 odíde až polovica občanov.

 

Kto sa postará o opustených starkých

Skupinka z Olomouca možnosť navštíviť sociálne projekty českej Charity v Moldavsku. Podľa charitných zamestnancov a zamestnankýň je osamelosť veľkým problémom vo viacerých európskych krajinách, no v Moldavsku je ešte viac vypuklá.

Starší ľudia zostávajú o samote a bez pomoci príbuzných práve pre obrovskú emigráciu z Moldavska. Vyľudňovanie začalo pritom už v 90. rokoch minulého storočia kvôli ekonomickým problémom, spätým s rozpadom Sovietskeho zväzu.

Z podnetu Charity ČR vznikli v mestách Kišiňov a Balti opatrovateľské a sociálne centrá, určené najmä starkým. Slúžia na podporu a pomoc so zdravotníckou starostlivosťou, s domácimi prácami, so sociálnou interakciou, ale i s tréningom personálu, a tým pádom podporou zdravotného sektoru v krajine. Centrá sú určené seniorom, seniorkám aj osobám so zdravotným postihnutím, ktorí doma nemajú dostatočnú podporu.

Úkony v centrách sú pritom jednoduché – spočívajú v rehabilitácii, pomoci pri kúpaní, poskytnutí práčovňe a v prepájaní osamelých ľudí pri rozhovoroch, sledovaní televízie, popíjaní čaju či kávy. Sociálna interakcia je najdôležitejšia. Charitný tím v moldavských mestách naozaj poskytuje s vášňou a oddanosťou starkým potrebnú blízkosť, starostlivosť i lásku.

 

Trvalo udržateľný rozvoj začína budovaním dôvery

Kvôli intenzívnemu klčovaniu lesov ich na celom území Moldavska zostalo menej ako 10%. Jednou z aktivít eko-hnutia Ecovisio je vzdelávanie mladých, podpora dobrovoľníctva, ale i založenie ekologického edukačného centra a eko-komunity v obci Riscova blízko Kišiňova. Tá sa sústreďuje na témy ochrany prírody a udržateľného života v praxi. Pričom ekologické poľnohospodárstvo a stavebníctvo, energetická efektivita, permakultúra, sebestačnosť pri pestovaní, recyklácia odpadu a komunitný život nie sú iba prázdne frázy. Priam idylický život pár rodín v danej eko-komunite, ktoré nemíňajú takmer žiadne peniaze a neprodukujú odpad, treba vidieť naživo. A veriť im!

Podľa environmentálneho poradcu, s ktorým sa skupinka mladých z Olomouca v Kišiňove stretla, moldavskej vláde dôveruje iba 7% obyvateľstva a mimovládnym organizáciám iba 30%. Domáci ľudia sa spoliehajú iba na seba a po skúsenostiach z minulosti ostatným neveria, čo je smutná realita.

Počas diskusií v rámci exkurzie sa neustále objavovala spoločná téma a zároveň veľká výzva pre Moldavsko – dobrá správa vecí verejných a trvalo udržateľný rozvoj. A ten začína budovaním dôvery. Napríklad k mimovládkam a spoločenstvám, ktoré sa snažia o sociálnu zmenu. Ako v prípade Ecovisio a ich eko-komunity v obci Riscova. Práve takéto príklady môžu slúžiť ako maják nádeje pre lepšiu budúcnosť Moldavska. Našťastie ich na rôznych miestach krajiny pribúda a ľudia sa k nim pridávajú.

 

Text: Boba Markovič Baluchová, Foto: Boba Markovič Baluchová a študentky KRES PrF UP v Olomouci (Z. Daubnerová a V. Miklíková)

Poznámka: Terénna exkurzia do Moldavska bola spolu-financovaná zo zdrojov ČRA – CzechAid. Článok bol pôvodne spracovaný pre KN č. 4.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in charity, development cooperation, media, NGOs' work and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s