Ako vyzerá rozvojové dobrovoľníctvo cez ADRA Slovensko

Dobrovoľníctvo je vykonávanie činnosti v prospech iných osôb alebo organizácií v nízkopríjmových krajinách. Dobrovoľník za svoju činnosť nedostáva odmenu, má však hradené náklady za dopravu, stravu a ubytovanie. Dobrovoľník svojim dobrovoľníčením získava omnoho viac – môže sa mu pozitívne zmeniť rebríček hodnôt aj plány do budúcnosti, naviac získa dôležitý sociálny kapitál: nové kontakty, partnerstvá a kopec užitočných zručností a skúseností. Spolu s ním rastie tiež hosťujúca, prijímajúca organizácia, ale aj tá domovská, vysielajúca.

Kto vysielanie mladých ľudí realizuje a kto ho financuje

Organizácia ADRA Slovensko je partnermi z oblasti humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a globálneho dobrovoľníctva (práve pre kvalitnú predvýjazdovú prípravu a dobre fungujúce dobrovoľnícke cykly, ako aj vhodne zvolené sektorové a teritoriálne priority pobytov) označovaná za jedného zo slovenských lídrov vo vysielaní mladých ľudí do nízkopríjmových krajín.

ADRA Slovensko školí a vysiela slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do krajín tretieho sveta cez dobrovoľnícky program z dielne MZVaEZ SR, ktorý administruje SlovakAid. Vyslaní mladí ľudia idú na „misiu“ tam, kde ich je potreba – na základe dôslednej komunikácie medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou, ako aj na základe potrieb lokálnej komunity. Naši dobrovoľníci v teréne nerobia prácu, ktorú môže robiť miestny človek, ale mali by priniesť svoju expertízu, napríklad v oblasti IT, marketingu, komunikácie, projektového manažmentu, HR alebo vzdelávania, pričom nejde o nadradenosť, ale o princíp: nebrať prácu lokálnym ľuďom. Popri tom sa učia v nových prostrediach a skupinách ľudí novým zručnostiam.

Kde doteraz pôsobili rozvojoví dobrovoľníci a dobrovoľníčky

Za uplynulých päť rokov bolo cez ADRA Slovensko vyslaných dvadsaťštyri rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Niektorí smerovali do komunít vnútorne presídlených ľudí v Gruzínsku, členov rómskej komunity v Albánsku, obetí tajfúnu na Filipínach, sociálne vylúčených rodín v Keni, začínajúcich aktivistov na Ukrajine, migrujúcich ľudí v Libanone, traumatizovaných ľudí po vojne v Bosne a Hercegovine atď..

V roku 2016 sa vyslalo do sveta jedenásť dobrovoľníkov, ktorí účinne pomáhali v ôsmich krajinách: Albánsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Keňa, Moldavsko, Libanon, Ekvádor a Gruzínsko. V roku 2017 sa dobrovoľníčka Janka vrátila z Albánska, kde pomáhala pri vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dobrovoľníčky Barborka a Veronika pomáhali na Filipínach a v Albánsku. Ocenenie „Dobrovoľník roka SlovakAid“ za rok 2016 si v roku 2017 na pôde MZVaEZ SR prevzal dobrovoľník Samuel Čellár za svoju efektívnu dobrovoľnícku činnosť v Keni.

V roku 2018 sa realizovali dobrovoľnícke projekty na vyslanie mladých ľudí do krajín Globálneho Juhu (Albánsko, Gruzínsko, Ukrajina). Tentoraz Ocenenie „Dobrovoľníčka roka SlovakAid“ za rok 2018 získala Veronika Zimová za svoju prácu s vylúčenými rómskymi komunitami v partnerskej ADRA Albania. Na rok 2019 bolo schválených päť dobrovoľníckych pozícií (okrem Gruzínska a Libanonu ešte projekt: „Budovanie kapacít ADRA Albania“ v organizácii ADRA Albánsko v Tirane; a projekt „Podpora udržateľného rozvoja v oblasti hospodárstva v Moldavsku“ v organizácii EcoVisio v Kišiňove a obci Riscova).

Mediálne a vzdelávacie výstupy o globálnom dobrovoľníctve

O tom, aké sú motivácie a motívy mladých ľudí pred výjazdom na „misiu“, ako aj o ich očakávania od pobytu a ako ich včas odčítať i manažovať v rámci manažmentu dobrovoľníctva, sa dozviete viac v tomto článku.

O praktických radách a zabezpečení bezpečnosti vyslaných dobrovoľníkov do tzv. rozvojových krajín, ako aj o manažovaní rizík v teréne, sa dočítate v tomto článku.

O tom, prečo je vlastne dôležitý taký manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, a aké časti obstahuje, sa dozviete v tomto texte.

Naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa snažia počas svojho pobytu v nízko-príjmových krajinách informovať verejnosť v podobe blogov. V rámci ponávratových aktivít potom o svojich skúsenostiach rozprávajú na verejných podujatiach a sovetových prednáškach, tzv. ADRA večeroch. Fotografie z týchto podujatí možno nájsť v tomto fotoalbume.

 

Text: Boba M. Baluchová, Foto: archív ADRA Slovensko

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in global problems, IDPs, media, migration, minority issues, NGOs' work, voluntary service and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s