Prečo si treba pripomínať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv i po 70 rokoch

Vedeli ste, že Všeobecná deklarácia ľudských práv existuje vo vyše 500 jazykoch (vrátane slovenčiny a češtiny), a patrí tak medzi najviac prekladané dokumenty na svete? Tento živý dokument, ktorý sa týka všetkých ľudí na našej planéte, v decembri oslávil 70. výročie svojho prijatia.

Nedávny Svetový deň ľudských práv (10. decembra) sa niesol v znamení osláv 70. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. V ADRA Slovensko sme si tento dôležitý dátum náležite pripomenuli a oslávili.

Dôstojnosť človeka a hodnota života nadovšetko

Princípy, zapísané v deklarácii, sú rovnako platné dnes, ako boli v roku 1948, keď ju VZ OSN prijalo. Tento dokument kladie všetkým na plecia zodpovednosť a povzbudzuje nás v našich aktivitách. Stanovuje totiž dôstojnosť každého človeka a hodnotu ľudského života na rovnakú úroveň. Potvrdzuje aj to, že štát má primárnu povinnosť podporovať také životné štandardy, ktoré nám umožňujú uplatňovať našu dôstojnosť a rovnosť vo väčšej slobode.

V deklarácii sú zapísané neodňateľné práva každého jednotlivca ako človeka bez rozdielu farby pleti, pohlavia, jazyka, vierovyznania či názoru. Ľudské práva sú pre nás všetkých dôležité, a to na dennej báze. Medzi ne totiž patria naše práva na slobodu; práva nebáť sa slobodne sa prejaviť (hovoriť svoje názory nahlas); práva na zdravie a vzdelanie; ako aj práva využívať výhody opatrení na podporu hospodárskej a sociálnej spravodlivosti.

adra europe na temu ludskych prav

Čo máme spoločné, čo nás spája

Naša spoločná ľudskosť a zdieľaná humánnosť má korene práve v týchto univerzálnych hodnotách. Ako ľudia sme na tomto svete prepojení. Tieto ľudské práva, ktoré máme spoločné (plus vzájomná solidarita a plnenie zodpovedností za tieto práva), sú presne to, čo nás spája na našej planéte Zem. Rovnosť, spravodlivosť a sloboda by mali zabrániť páchaniu násilia a udržiavať mier. Rešpektovanie ľudských práv a zdravé, nestranné právne normy na riešenie sporov sú jadrom rozvoja a mieru.

To je dôvod, prečo sme vyzývaní (ale nielen 10. decembra), aby sme sa postavili za dodržiavanie ľudských práv. Každý z nás to môže urobiť a prejaviť sa verejne. Môžeme sa pustiť denne do akcie, resp. aktivizmu a konať zodpovedne vo svojom každodennom živote v prospech dodržiavania práv. Tie chránia nielen nás, ale všetkých ľudí rovnako. Pretože ak budú môcť byť kedykoľvek a kdekoľvek pošliapané ľudské hodnoty a nedodržiavané ľudské práva, budeme všetci vystavení väčšiemu riziku nebezpečenstva.

Nástrahy v podobe sociálnych sietí

Nachádzame sa na rozcestí. Útoky na ľudské práva zo strán, ktoré chcú profitovať z nenávisti a vykorisťovania, narúšajú slobodu a rovnosť na lokálnej aj celosvetovej úrovni. Denne sme toho svedkami prostredníctvom médií a sociálnych sietí. Práve na Facebooku a ďalších online platformách sa útokom na naše práva a slobody mimoriadne darí. Voči takýmto nástrahám a útokom musíme byť spoločne obozretní a odolní. Hashtag #standup4humanrights preto nie je zvolený náhodou.

Pre ľudí v ADRA a CASD môže ako vhodný príklad slúžiť inšpiratívna osobnosť, ktorá žila v polovici devätnásteho storočia. Ide o Johna Byingtona, ktorý sa staval vždy za ľudské práva utláčaných (najmä v rasovo motivovaných útokoch na Afroameričanov), čím bol v ostrom protiklade k väčšine obyvateľov v danej dobe. My v ADRA Slovensko, ADRA Europe aj v ADRA International povzbudzujeme ľudí k tomu, aby podporovali dodržiavanie ľudských práv, a to u každého jednotlivca na celom svete bez rozdielu.

Pri príležitosti 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN znovu zdôrazňujeme, že ako pracovníci a pracovníčky, dobrovoľníci a dobrovoľníčky ADRA veríme, že všetky životy majú rovnakú hodnotu, a teda aj rovnaký prístup k všetkým ľudským právam.

dolezitost kampane orangetheworld od un women

Podujatia o ľudských právach i násilí na ženách

O ľudských právach žien a násilí na ženách v decembri hovorila nahlas aj medzinárodná komunita. No nie vždy je vypočutý hlas samotných zneužívaných žien. Vypočutie ich skúsenosti s násilím je však veľmi dôležité. Práve preto niesla celosvetová kampaň ‘16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách’ (25.11.–10.12.) a kampaň UN Women ‘Orange the world’ tento rok podnázov: #HearMeToo (‘Vypočuj aj mňa’ / ‘Vypočuj môj hlas’). Expertky nášho KIT-u sa do nej takisto zapojili a vyzývali, aby sme si vypočuli príbehy obetí a povedali spoločne násiliu: NIE!

A práve o ľudských právach, dôstojnom živote a riešení domáceho aj sexuálneho násilia sme veľa hovorili počas decembrovej Soboty s ADROU v Bratislave, ktorá sa zamerala na prácu nášho KIT-u (Krízového intervenčného tímu). Hlavným sloganom bolo: „Som to, čo smiem!?“ s podtitulom: vzťahy a násilie. Expertky KIT-u sa snažili prítomným vysvetliť, ako to súvisí s hodnotami ako láska a spravodlivosť, a či nám v tom môže psychológia a právo pomôcť. Ďalšie osvetové aktivity (okrem komplexnej pomoci obetiam domáceho a sexuálneho násilia v SR) čakajú KIT i v roku 2019.

V Svetový deň ľudských práv spoluorganizovala ADRA Slovensko aj Seminár o ľudských právach v oblasti humanitárnej pomoci. Tri expertky z praxe diskutovali (vďaka moderovaniu riaditeľa ADRA Slovensko) na tému – “Ako EÚ a OSN ochraňujú ľudské práva a dôstojnosť prostredníctvom humanitárnych a rozvojových projektoch mimovládnych organizácií”. Cieľom podujatia bolo: zdieľať a rozobrať so študentmi FSEV UK, a teda budúcimi tvorcami politík, manažérmi, vedcami či humanitárnymi a rozvojovými pracovníkmi, ako vyzerá realita, pokiaľ ide o ľudské práva v humanitárnych projektoch – čo bolo dosiahnuté a čo treba zmeniť. Niektoré podnety a výzvy z absolvovaných podujatí bude určite vhodné i možné do budúcich partnerstiev, aktivít a tvorby projektov zapracovať.

Text: Boba M. Baluchová, ADRA tím, Foto: ADRA, UN Women

(Článok bol pôvodne písaný pre časopis Advent, december 2018)

About Media about Development

Writing and reporting about international development topics; development cooperation projects, community development success stories and global challenges (in Slovak and also in English language)
This entry was posted in global problems, human rights, NGOs' work and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s