Prečo si treba pripomínať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv i po 70 rokoch

Vedeli ste, že Všeobecná deklarácia ľudských práv existuje vo vyše 500 jazykoch (vrátane slovenčiny a češtiny), a patrí tak medzi najviac prekladané dokumenty na svete? Tento živý dokument, ktorý sa týka všetkých ľudí na našej planéte, v decembri oslávil 70. výročie svojho prijatia.

Nedávny Svetový deň ľudských práv (10. decembra) sa niesol v znamení osláv 70. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. V ADRA Slovensko sme si tento dôležitý dátum náležite pripomenuli a oslávili.

Dôstojnosť človeka a hodnota života nadovšetko

Princípy, zapísané v deklarácii, sú rovnako platné dnes, ako boli v roku 1948, keď ju VZ OSN prijalo. Tento dokument kladie všetkým na plecia zodpovednosť a povzbudzuje nás v našich aktivitách. Stanovuje totiž dôstojnosť každého človeka a hodnotu ľudského života na rovnakú úroveň. Potvrdzuje aj to, že štát má primárnu povinnosť podporovať také životné štandardy, ktoré nám umožňujú uplatňovať našu dôstojnosť a rovnosť vo väčšej slobode.

V deklarácii sú zapísané neodňateľné práva každého jednotlivca ako človeka bez rozdielu farby pleti, pohlavia, jazyka, vierovyznania či názoru. Ľudské práva sú pre nás všetkých dôležité, a to na dennej báze. Medzi ne totiž patria naše práva na slobodu; práva nebáť sa slobodne sa prejaviť (hovoriť svoje názory nahlas); práva na zdravie a vzdelanie; ako aj práva využívať výhody opatrení na podporu hospodárskej a sociálnej spravodlivosti.

adra europe na temu ludskych prav

Čo máme spoločné, čo nás spája

Naša spoločná ľudskosť a zdieľaná humánnosť má korene práve v týchto univerzálnych hodnotách. Ako ľudia sme na tomto svete prepojení. Tieto ľudské práva, ktoré máme spoločné (plus vzájomná solidarita a plnenie zodpovedností za tieto práva), sú presne to, čo nás spája na našej planéte Zem. Rovnosť, spravodlivosť a sloboda by mali zabrániť páchaniu násilia a udržiavať mier. Rešpektovanie ľudských práv a zdravé, nestranné právne normy na riešenie sporov sú jadrom rozvoja a mieru.

To je dôvod, prečo sme vyzývaní (ale nielen 10. decembra), aby sme sa postavili za dodržiavanie ľudských práv. Každý z nás to môže urobiť a prejaviť sa verejne. Môžeme sa pustiť denne do akcie, resp. aktivizmu a konať zodpovedne vo svojom každodennom živote v prospech dodržiavania práv. Tie chránia nielen nás, ale všetkých ľudí rovnako. Pretože ak budú môcť byť kedykoľvek a kdekoľvek pošliapané ľudské hodnoty a nedodržiavané ľudské práva, budeme všetci vystavení väčšiemu riziku nebezpečenstva.

Nástrahy v podobe sociálnych sietí

Nachádzame sa na rozcestí. Útoky na ľudské práva zo strán, ktoré chcú profitovať z nenávisti a vykorisťovania, narúšajú slobodu a rovnosť na lokálnej aj celosvetovej úrovni. Denne sme toho svedkami prostredníctvom médií a sociálnych sietí. Práve na Facebooku a ďalších online platformách sa útokom na naše práva a slobody mimoriadne darí. Voči takýmto nástrahám a útokom musíme byť spoločne obozretní a odolní. Hashtag #standup4humanrights preto nie je zvolený náhodou.

Pre ľudí v ADRA a CASD môže ako vhodný príklad slúžiť inšpiratívna osobnosť, ktorá žila v polovici devätnásteho storočia. Ide o Johna Byingtona, ktorý sa staval vždy za ľudské práva utláčaných (najmä v rasovo motivovaných útokoch na Afroameričanov), čím bol v ostrom protiklade k väčšine obyvateľov v danej dobe. My v ADRA Slovensko, ADRA Europe aj v ADRA International povzbudzujeme ľudí k tomu, aby podporovali dodržiavanie ľudských práv, a to u každého jednotlivca na celom svete bez rozdielu.

Pri príležitosti 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN znovu zdôrazňujeme, že ako pracovníci a pracovníčky, dobrovoľníci a dobrovoľníčky ADRA veríme, že všetky životy majú rovnakú hodnotu, a teda aj rovnaký prístup k všetkým ľudským právam.

dolezitost kampane orangetheworld od un women

Podujatia o ľudských právach i násilí na ženách

O ľudských právach žien a násilí na ženách v decembri hovorila nahlas aj medzinárodná komunita. No nie vždy je vypočutý hlas samotných zneužívaných žien. Vypočutie ich skúsenosti s násilím je však veľmi dôležité. Práve preto niesla celosvetová kampaň ‘16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách’ (25.11.–10.12.) a kampaň UN Women ‘Orange the world’ tento rok podnázov: #HearMeToo (‘Vypočuj aj mňa’ / ‘Vypočuj môj hlas’). Expertky nášho KIT-u sa do nej takisto zapojili a vyzývali, aby sme si vypočuli príbehy obetí a povedali spoločne násiliu: NIE!

A práve o ľudských právach, dôstojnom živote a riešení domáceho aj sexuálneho násilia sme veľa hovorili počas decembrovej Soboty s ADROU v Bratislave, ktorá sa zamerala na prácu nášho KIT-u (Krízového intervenčného tímu). Hlavným sloganom bolo: „Som to, čo smiem!?“ s podtitulom: vzťahy a násilie. Expertky KIT-u sa snažili prítomným vysvetliť, ako to súvisí s hodnotami ako láska a spravodlivosť, a či nám v tom môže psychológia a právo pomôcť. Ďalšie osvetové aktivity (okrem komplexnej pomoci obetiam domáceho a sexuálneho násilia v SR) čakajú KIT i v roku 2019.

V Svetový deň ľudských práv spoluorganizovala ADRA Slovensko aj Seminár o ľudských právach v oblasti humanitárnej pomoci. Tri expertky z praxe diskutovali (vďaka moderovaniu riaditeľa ADRA Slovensko) na tému – “Ako EÚ a OSN ochraňujú ľudské práva a dôstojnosť prostredníctvom humanitárnych a rozvojových projektoch mimovládnych organizácií”. Cieľom podujatia bolo: zdieľať a rozobrať so študentmi FSEV UK, a teda budúcimi tvorcami politík, manažérmi, vedcami či humanitárnymi a rozvojovými pracovníkmi, ako vyzerá realita, pokiaľ ide o ľudské práva v humanitárnych projektoch – čo bolo dosiahnuté a čo treba zmeniť. Niektoré podnety a výzvy z absolvovaných podujatí bude určite vhodné i možné do budúcich partnerstiev, aktivít a tvorby projektov zapracovať.

Text: Boba M. Baluchová, ADRA tím, Foto: ADRA, UN Women

(Článok bol pôvodne písaný pre časopis Advent, december 2018)

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in global problems, human rights, NGOs' work and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s