Čo (a prečo) čítať: Augustové lekcie rozvoja

V rámci Lekcií rozvoja z dielne ‚Media about Development’ aj v auguste prinášame selekciu kvalitných novinárskych prejavov, ktoré vám môžu zlepšiť všeobecný prehľad, zároveň spresniť náhľad na konkrétnu problematiku či fenomén. Prvý článok sa venuje vnútorne presídleným ľuďom (IDPs) v Barme, druhý článok zrozumiteľne vysvetľuje negatívne aspekty zmeny klímy (aj pre Slovensko), a tretí je o vyvracaní mýtov, omylov a nezmyslov o dianí na Ukrajine…
Študentka Medzinárodných rozvojových štúdií na Univerzite Palackého v Olomouci, lenka Martináková, prináša v článku s názvom “Problematický přístup mezinárodní pomoci pro IDPs v Myanmaru” rozsiahlu analýzu situácie v Barme (Mjanmare), pretože “celosvětová média se zaměřují na utíkající menšinu Rohingyů, ale už méně z nich informuje o vnitřním dění.” Autorka poukazuje na to, že barmská / mjanmarská vláda bráni vstupu adekvátnej pomoci do krajiny, a tak tam v súčasnosti operuje už len málo mimovládnych organizacií (NGOs). Našťastie tím Člověk v tísni je tam stále prítomný. Text (na dlhšie čítanie) stojí za prelúskanie, spolu so zdrojmi a citáciami ho nájdete na webe Security Outlines.
Článkov o fenoméne globálneho otepľovania a negatívnych dosahoch zmeny klímy pribúda. Problém je, že sú písané príliš odborne, a laická verejnosť im nerozumie, a teda sa mylne domnieva, že toto ich problém nie je. V čtívom článku pre Denník N s názvom “Prestávame žiť v miernom pásme, pripravme sa na to, kým môžeme” sa tohoto hneď v úvode dotýka aj skvelý autor Peter Morvay: “Častou chybou článkov a odborných analýz na tému klimatickej zmeny a globálneho otepľovania je, že sa napriek svojej odbornosti a pravdivosti ani nesnažia väčšine ľudí zrozumiteľne a na konkrétnych príkladoch ukázať, ako sa ich to všetko bezprostredne dotýka. Aká široká je škála negatívnych dôsledkov týchto zmien pre náš bežný život a aké zásadné tieto zmeny môžu byť – dokonca aj tu, na pomerne chránenom a pokojnom Slovensku.” Morvay zároveň vecne (nie však konšpiračne či s katastrofickým podtónom) dodáva, že “je viac než načase uvedomiť si, že zmeny sú už tu, naša geografická poloha ani hranice nás pred nimi neochránia a že sú a najmä budú oveľa hlbšie, než si mnohí pripúšťame. To však znamená, že aj nevyhnutnosť prispôsobiť sa im musí zájsť oveľa ďalej a ak má byť úspešná, niektoré naše zažité prístupy a pohodlné návyky sa musia zmeniť oveľa radikálnejšie, aby sme zmeny prežili v zdraví a s čo najmenšími škodami.” Dôležité čítanie nielen pre poľnohospodárov, rybárov či vodákov…
cas-na-zmenu-pre-kenu-foto_palo_markovic

Treba si pripomenúť aj starší, no stále aktuálny článok, z dielne denníka SME na tému konšpirácií a mýtov. Eliot Higgins denne sleduje videá z vojnových území po celom svete, pričom si všíma zbrane v rukách povstalcov, útoky vlády, propagandu aj zranených ľudí v nemocniciach. Rešeršuje, overuje, analyzuje a čitateľom vysvetľuje – čo pravda je, a čo nie. Rovnako teda spracoval aj konflikt na Ukrajine, a vy si jeho zhrnutie môžete v tomto článku s názvom: “Výber z najväčších nezmyslov o dianí na Ukrajine”. V čase napätia s Ruskom sa totiž šíria rôzne falošné správy médií a blogerov, ktoré preberú aj západné denníky alebo slovenské médiá. Preto je dôležité si tento prehľad zaujímavých omylov, neprávd alebo klamstiev z posledných týždňov prejsť a zapamätať.

Text: Boba Markovič Baluchová, Foto: Palo Markovič

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in climate change, development education, global problems, media and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s