Spoznávať nové kultúry a scitlivovať obyvateľstvo počas Svetového dňa utečencov a utečeniek

V nedeľu na podujatí Nedeľná paráda v Starej tržnici sa budete môcť dozvedieť, ako konkrétne projekt STEP 3 humanitárnej a rozvojovej organizácie ADRA Slovensko podporuje klientov a klientky, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Vďaka podpore zo strany „adry“ sa snažia začať nový život a postaviť na vlastné nohy v bezpečí u nás – na Slovensku.

Vždy v júni si po celom svete ľudia pripomínajú odvahu a silu všetkých ľudí na úteku – pred vojnou či prenasledovaním. Pri príležitosti Svetového dňa utečencov budete mať počas Nedeľnej parády (17. júna od 12:00 hod.) v bratislavskej Starej tržnici možnosť spoznať prácu pracovníčok mimovládnej organizácie ADRA Slovensko. Tie v rámci projektu STEP 3 s názvom „Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou v SR“, spolufinancovaného Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), realizujú aktivity a iniciatívy na podporu utečencov a utečeniek v SR.

klientky projektu STEP 3 na Nedelnej parade 2017

Práca s ľuďmi s medzinárodnou ochranou

Pracovníčky „adry“ prítomným v nedeľu predstavia projekt STEP 3, v rámci ktorého pracujú s ľuďmi, majúcimi na Slovensku udelenú medzinárodnú ochranu (azyl, doplnková ochrana). V súčasnosti ide o prácu s viac ako sto klientmi a klientkami rôzneho veku a z rôznych kútov sveta.

Podujatie Nedeľná paráda, ktoré bude o 17:00 zakončené Dáždnikovým pochodom ulicami hlavného mesta SR, organizuje Nadácia Milana Šimečku a Slovenská humanitná rada, pričom sa na programe podujatia podieľajú viaceré slovenské mimovládne organizácie vrátane „adry“. Práve ADRA Slovensko v rámci svojho stánku ponúkne pestrý multikultúrny program pre deti i dospelých.

interakcia klientov ADRA Slovensko a verejnosti pocas Nedelnej parady

Ochutnať „Svetové dezerty“, aj spoznať nový jazyk a kultúru

Pracovníčky spolu s klientmi a klientkami z projektu STEP 3 predstavnia „Svetové dezerty“ z Afganistanu, Kamerunu, zo Somálska, Sýrie, ale aj z Moldavska a ďalších krajín. Svojou prítomnosťou event podporí aj klientka, ktorá minulý rok s rodinou získala občianstvo, čo možno považovať za veľký úspech. Bude maľovať henou. Klientka z Ukrajiny bude zasa prezentovať svoje sprievodcovanie po Bratislave.

Pre deti má slovenská ADRA, ktorá deň predtým oslávi svoje 25. výročie existencie, pripravený workshop maľovania na plátené tašky. Ako vidieť, nejde iba o verejnú prezentáciu pracovných aktivít, ale o možnosť stretnúť klientov a klientky, ktorí sa snažia začať žiť a pracovať na Slovensku. Ide o skvelú príležitosť, ako možno nenásilnou formou viesť domáce obyvateľstvo k scitlivovaniu voči téme, ktorá často vzbudzuje zbytočne a bezdôvodne rozhorčenie. Návštevníci Nedeľnej parády tak spoznajú ľudí, ktorí boli na úteku a teraz majú v SR medzinárodnú ochranu – cez prezentáciu ich kultúry, počúvania ich príbehu, ochutnávky ich jedla.

Text: Dominika Nagyová, Boba M. Baluchová, Foto: ADRA Slovensko

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in community development, human rights, migration, minority issues, NGOs' work and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s