Čo (a prečo) čítať: júnové lekcie rozvoja

Na mesiac jún sme v rámci Lekcií rozvoja z dielne ‚Media about Development’ pripravili tri dlhšie novinárske celky, ktoré ale stoja za prečítanie aj zamyslenie sa nad spomínanými globálnymi fenoménmi. Jeden je o globalizácii na ústupe, druhý o ťažbe kobaltu a detskej práci v Konžskej demokratickej republike, tretí prináša pútavú reportáž o využívaní a distribúcii vody v Etiópii.

Rozvojový analytik (aj teoretik), no v provom rade projektový manažér v Nadácii Pontis, Jakub Šimek, ponúka vo svojich blogoch v rámci denníka SME vždy koncentrované „food for thoughts“; témy na premýšľanie na dlhé večery či celé víkendy. V blogu s názvom „Globalizácia verzus technológie“ spomína koncepty kontraproduktivity a antikrehkosti, ako aj delenie sveta na rozvinuté a rozvojové krajiny. Zároveň vysvetľuje, prečo Slovensko nie je (no mohlo by byť) v prvej desiatke Good Country Index. Tak, ako napríklad susedné Rakúsko. Svoj text ukončuje tým, že “v súčasnosti sa zdá, že globalizácia je na ústupe a stratila paru. A potrebujeme podporovať vedu a rozvoj technológií a mať konkrétne veľké plány (moonshots) do konkrétneho dátumu, aby sme urobili veľké veci.” Súhlasíte?

Zahraničná korešpondentka Denníka N, Jana Shemesh, v článku s názvom: “Na batériu vo vašom smartfóne treba kobalt, ktorý možno vyťažil osemročný baník v Kongu” upozorňuje na to, že ani firmy, ktoré by chceli byť zodpovedné, nedokážu zabrániť detskej práci či ustriehnuť jej vykonávanie. Vysvetľuje to na ťažbe kobaltu – jednej z najžiadanejších surovín, po ktorej bude podľa agentúry Bloomberg v roku 2030 dopyt až 47-krát vyšší ako minulý rok. V každej domácnosti sa vyskytuje aspoň jeden produkt s takouto batériou, ktorá obsahuje kobalt, pravdepodobne vyťažený v Konžskej demokratickej republike. Nik, žiaľ, nemôže s určitosťou tvrdiť, že na ťažbe suroviny do jeho mobilného telefónu sa nepodieľalo nejaké dieťa. Zistenia Amnesty International sú alarmujúce.

CvT a CRO cesta za vodou

Cesta za vodou do Etiópie; spolupráca ČvT a ČRo v rámci Media4Development projektu. Foto: Ivan Studený.

Ivan Studený je novinár, rozhlasový dokumentarista, ktorý ale nemá takmer žiadne cestovateľské skúsenosti (ako o sebe na úvod priznáva). Napriek tomu vyrazí do Etiópie, aby tam na pozvanie českej mimovládnej organizácie Člověk v tísni spracoval zvukovú reportáž o vode. Lebo voda je život. V vidieckom okrese Bargo teda sleduje a vďaka odpovediam lokálnych ľudí sugestívnu opisuje, ako vodu zabezpečiť vrtom, aj ako ju vydávať miestnemu obyvateľstvu. Zároveň pripomína, že komunitu treba naučiť udržateľnému systému distribúcie pitnej vody. V jednej z troch častí rozhlasového dokumentu pre Český rozhlas uvádza, že “přesto žije v okrese Bargo ještě asi 30 % lidí, kteří hlavně kvůli větší vzdálenosti nemají k pitné vodě přístup. Cílem neziskových organizací a etiopské vlády je vybudovat síť vrtů, kde bude na každý pětikilometrový okruh zdroj pitné vody.”

Text: Boba Markovič Baluchová, Foto: Ivan Studený

 

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in community development, development cooperation, development education, global problems, humanitarian aid, media, NGOs' work and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s