Medvedia služba rozvojovým projektom SR v Keni

V subjektívnej impresii starostu obce Spišský Hrhov pre týždenník Týždeň, ktorá je označená ako reportáž, sa objavujú azda všetky stereotypy, na aké si len človek spomenie, keď sa uvedú kľúčové slová: samaritánstvo vs dobrovoľníctvo; rozvojová pomoc vs spolupráca; Afrika vs Keňa; pornografia chudoby vs rozvojová žurnalistika atď.. Presne takto sa ale opisovať výsledky projektov rozvojovej spolupráce v jednej z programových krajín ODA (Official development assistance) SR nemajú. Presne takto sa dnes už nesmie písať o krajinách Globálneho Juhu (v minulosti označovaných za rozvojové krajiny) a o výsledkoch projektov rozvojovej spolupráce (v minulosti označovanej za rozvojovú pomoc).

videl som ako v Keni pomahaju

Sken obrazovky s otvoreným webom časopisu .týždeň. Autor pôvodnej foto: B. Németh

Vladimír Ledecký je človek, ktorý sa doma snaží ukázať, že Rómky a Rómovia sú pracovití, učenliví, slušní a snažiaci sa o sociálnu zmenu. No potom urobí presne to, čo by ho doma v SR nahnevalo – pri opise Keňaniek a Keňanov zovšeobecňuje, zavádza, použije naraz niekoľko mýtov a stereotypov o Afrike (napr. „AIDS vládne tomuto kútu sveta” atď.).

Neznalý kontextu a faktov o ekonomickej, politickej, sociálnej, etnickej, zdravotnej i zdravotníckej situácii v Keni si dovolí na základe pocitov z terénu a domnienok vytvárať závery, pričom v krajine, ktorá pozostáva zo 49 miliónov obyvateľov a zo 42 kmeňov, strávil 5 dní. Za ten čas však mohol získať odpovede na svoje otázky, aj vyvrátiť svoje domnienky, keby sa bol pýtal. Veď tam bol pravdepodobne na Slovenskom rozvojovom fóre s ľuďmi, ktorí kontext poznajú, a to nielen čo sa týka Kene, ale i princípov efektívnej rozvojovej spolupráce.

Vyzdvihovaný biely samaritán

V Keni (podľa zdrojov MZVaEZ SR) Slovensko realizuje 17 projektov rozvojovej spolupráce a autor článku si na opis (bezpochyby čtivý, emotívny, no szároveň kresľujúci, citovo vydierajúci) vyberie aktivitu, kde páter rozdáva kašu a búrske oriešky fetujúcim deťom z ulice a keď sa jedlo minie – dokúpi im ešte placky. Toto rozvojovou spoluprácou nemožno nazvať. Vlastne ani potravinovou pomocou nie. Takto sa to robilo a zobrazovalo v minulom storočí.

Celý text sa nesie v duchu: My vs Oni – my ako bieli samaritáni a novodobé matky Terezy zo SR ‘pomáhame‘ im, tým biednym lokálnym ľuďom (cit. „fetujúci chlapci, stratené existencie, živé trosky”). Pri opise dobrovolníčok vo všetkych 3 navštívených mestách to autor prízvukuje, v časti o pátrovi Ivanovi ani nehovoriac. Titulná fotografia dvorného fotografa Týždňa, Borisa Németha, to ešte podčiarkuje: rámcovanie kňaza do podoby Mesiáša, umiestneného do stredu (kríža) s otvoreným gestom rúk, rozdávajúcich jedlo tým, ktorí sú pod ním…

Prečo „pomáhame“ ľuďom v Afrike

Vladimír Ledecký sa do Kene vybral „hľadať odpoveď na otázku, prečo pomáhame ľuďom v Afrike a nezachraňujeme našich v segregovaných osadách”. Na otázku, ktorú si autor v perexe (Prečo tam pomáhať a nie tu?) i v závere textu (A čo my?) položí, si však vlastne neodpovie. Len sa doplní ďalšou otázkou. A odporučí čitateľom a čitateľkám, aby dobrovoľníkov v Afrike obdivovali. Porovnávať rómsku populáciu v osadách a kenské obyvateľstvo v slumoch ale nemožno. A preto ani (motivácie) terénnych pracovníkov a pracovníčky v daných prostrediach nie.

Uvedený článok možno využívať akurát tak v rámci MediaAboutDev tréningov, aby bolo budúcim dobrovoľníkom/čkam i novinárom/kam jasné – ako (a prečo) sa rozvojová žurnalistika takto nerobí. Autor to so svojou pseudo-reportážou ‘Videl som, ako naši v Keni pomáhajú’ pravdepodobne myslel dobre. Ale na to v médiu (naviac mienkotvornom) funguje pozícia editora, aby NEnovinára v písaní usmernil. Takto bez znalosti kontextu a problematiky, naviac s použitím praktík marketingu chudoby projektom VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Keni urobil autor medvediu službu. Potenciál témy a štedro ponúknutý priestor v rešpektovanom slovenskom týždenníku tak ostal nevyužitý a čitateľská (potenciálna darcovská) základňa sa tak opäť raz nedozvedela, ako sa teda tá rozvojová spolupráca má efektívne a udržateľne robiť.

Text: Boba Markovič Baluchová, Foto: sken obrazovky s otvoreným webom tyzden.sk s fotografiou B. Németha

 

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, development education, fundraising, human rights, media, NGOs' work and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s