Po stopách snižování chudoby a řešení konfliktů v Bosně a Hercegovině

Již za pár dnů obohatí studenti Katedry rozvojových a environmentálních studií z Univerzity Palackého v Olomouci své teoretické znalosti o praktické zkušenosti z konkrétních projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR i vybrnaých mezinárodních organizací v Bosně a Hercegovině, aby pak následně šířili osvětu u širší veřejnosti domaskrze besedy, vzdělávací aktivity a mediální výstupy.

Bosna a Hercegovina (BaH) jako jedna z nejméně rozvinutých zemích v Evropě patří mezi programové země české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). ČR tam realizuje rozvojové projekty prostřednictvím grantů České rozvojové agentury v sektorech zemědělství, zdravotnictví, energetiky, ale také občanské společnosti. V termínu 3.-13. června se studenti Katedry rozvojových a environmentálních studíí (KRES) Univerzity Palackého vypraví na exkurzi do této země, aby mohli konfrontovat své teoretické znalosti s praktickými ukázkami realizace rozvojových projektů přímo v terénu.

Kromě českých projektů navštíví v Sarajevu: Velvyslanectví České republiky v BaH, Zastoupení EU a EUSR v BaH, Úřad vysokého představitele (OHR), Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE / OSCE), regionální kanceláře UNDP pro Evropu a SNŠ, nebo také Nansen Dialogue Centre. Diskutovat se bude hodně o roli občanské společnosti a neziskových, ale také mezinárodních organizací při budování míru v této oblasti. Po návratu z cesty budou mladí lidé z Olomouce přetavovat své poznatky v praktické aktivity, ať už vzdělávacího či mediálního charakteru. Exkurze je spolufinancována Českou rozvojovou agenturou (ČRA).

Zemědělství ideální volbou pro snižování nezaměstnanosti v BaH

Ředitel společnosti GEOtest, Damir Kasum, provede studenty projekty mimo hlavní město. Podle něho je zemědělství (zvláště pak pěstitelství v relativně malých sklenících) ideální volbou pro snižování nezaměstnanosti v menších městech a vesnicích BaH, jelikož nevyžaduje vyšší vzdělání ani dlouhou dobu praxe. Proto se jeden z projektů GEOtestu s podporou ČRA zabývá zvýšením příjmu sociálně slabých rodin v městečku Tešanj. Účastníci exkurze uvidí na vlastní oči výsledky realizace projektu „Zvýšení příjmu ohrožených skupin rodinnou zemědělskou produkcí“ v tomto městečku.

Dále studenti také navštíví lokality projektu „Využití obnovitelné geotermální energie v Doboji“, nebo „Zlepšení odpadového hospodářství v Doboji a Maglaji“ a také lokální akční skupiny regionu Doboj, který tvoří multietnická populace z velké míry tvořená navrátivšími se uprchlíky.

Reagovat na potřeby BaH pro inkluzi osob se zdravotním postižením

V BaH dochází v poslední době ke změnám v oblasti sociálních podmínek života osob se zdravotním postižením díky jejich umisťování do komunitního bydlení. Aby výhodám těchto kroků v praxi studenti KRES lépe porozuměli, navštíví také projekt organizace Člověk v tísni s podporou ČRA: „Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v BaH“, který se snaží reagovat na potřeby bosenských center pro inkluzi osob se zdravotním postižením.

Studenti také uvidí úspěšnou realizaci trojstranného společného projektu americké rozvojové agentury USAID, švédské Sida a české rozvojové agentury ČRA – FARMA, zaměřený na podporu a zkvalitnění produkce mléka. Projekt FARMA přispívá k rozširování ekologicky udržitelné výroby a zvyšování produkce potravinářských výrobků, čím přímo ovlivňuje hospodářský růst v zemědelském sektoru a snižuje chudobu ve venkovských oblastech BaH.

Text: Boba Markovič Baluchová, Simona Šafaříková, Lenka Dušková, KRES; Foto: Eva Komlossyová, KRES

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, development education, human rights, media, NGOs' work, sustainability and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s