Sedm stovek adeptů z více než sto zemí světa chce studovat rozvoj v Olomouci

Na studijní program Mezinárodní rozvojová studia (pod projektovým označením GLODEP) se v rámci evropského projektu Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) přihlásilo 758 uchazečů ze 105 zemí světa. Dvacet nejlepších začne na Katedře rozvojových a environmentálních studií (KRES) v Olomouci studovat již tento podzim.

První myšlenky na vytvoření mezinárodního magisterského programu v oblasti rozvojových studií se objevily na podzim roku 2014. Příprava projektu GLODEP zabrala dva roky a obnášela intenzivní komunikaci se zahraničními partnery. Snaha byla zakončena úspěchem v podobě schválení Evropskou komisí v únoru roku 2016. Projekt olomoucké univerzity obstál v konkurenci více než 80 dalších návrhů.

GLODEP je jediný schválený studijní program vedený českou univerzitou

Úspěch studijního programu GLODEP je umocněn tím, že se jedná o jediný projekt schválený v roce 2016, který je vedený českou univerzitou. Ve vysoce kompetitivním prostředí se prosazují především akademická pracoviště ze západní Evropy, v jejichž silné konkurenci se Univerzita Palackého (UP) v Olomouci dokázala uplatnit.

Náročnost příprav dokresluje událost, která na poslední chvíli téměř zhatila spuštění programu. Koordinátoři projektu GLODEP a zároveň pedagogové KRES, Miroslav Syrovátka a Simona Šafaříková, vzpomínají na tuto neočekávanou situaci: „Výsledky z Bruselu nám byly zaslány emailem 15. července 2016 v pozdním odpoledni. Jen několik hodin poté vypukl v Turecku puč, jehož výsledkem bylo mj. i to, že partnerská Fatih University byla spolu s dalšími 14 tureckými univerzitami prezidentským dekretem na konci července zavřena. Pro KRES to znamenalo velkou komplikaci, protože struktura programu byla připravena právě pro čtyři partnerské univerzity. Bylo potřeba program přestukturovat, čemuž jsme se věnovali celé léto, a na začátku podzimu Evropská komise změny schválila.“

GLODEP nabízí studentům možnost vzdělávat se na třech evropských univerzitách, které realizují programy v oblasti rozvojových studií a rozvojové ekonomie. Kromě Univerzity Palackého v Olomouci se jedná o francouzskou University of Clermont Auvergne a italskou University of Pavia. Na každém ze zmíněných pracovišť stráví studenti půl roku, poslední semestr je věnován stážím a přípravě závěrečných diplomových prací.

Pracovat na diplomové práci v Bhútánu, ve Rwandě nebo na Madagaskaru

Miroslav Syrovátka z KRES poukazuje na další výjimečný rys studijního programu GLODEP: „Velice důležitá je pro nás skutečnost, že máme v konsorciu zahrnuty i mimoevropské univerzity, na kterých mohou studenti zpracovat své diplomové práce. Zároveň budou mít oporu profesorech z těchto univerzit. Nabídka je skutečně pestrá – jedná se o bhútánskou Royal University of Bhutan, rwandskou University of Rwanda, kyrgyzskou Alatoo Atatürk University v Biškeku, palestinskou Bethlehem University a také madagaskarskou Université Catholique de Madagascar. Spolupráce s těmito univerzitami byla navázána na základě předchozích kontaktů.“

Simona Šafaříková upozorňuje i na další partnerské organizace: „Co se týká neakademických partnerů, tam jsme opět vycházeli z předešlých zkušeností. Z pohledu naší katedry můžeme zmínit například celoevropskou organizaci ALDA, kde svou stáž absolvovalo několik olomouckých studentů, nebo třeba organizaci Člověk v tísni, kterou si naši studenti vybírají pro svou praxi. Je potěšitelné, že někteří z našich absolventů nalezli v této významné české rozvojové a humanitární organizaci své pracovní uplatnění.“

Díky finanční podpoře ze strany Evropské komise získá 60 mezinárodních studentů během tří let programu GLODEP finanční příspěvek na své studium. V každém ročníku se počítá s přibližně 25 studenty. Kromě stipendistů může být přijato také omezené množství studentů, kteří si školné uhradí sami.

 

Nejvíce přihlášek na GLODEP přišlo ze subsaharské Afriky

V prvním roce programu GLODEP přišlo 758 přihlášek ze 105 zemí světa. Největší zájem byl z regionu subsaharské Afriky (151 přihlášek) a z Jižní Asie (139 přihlášek). Pro nadané studenty z chudých zemí je školné zásadní překážkou pro získání kvalitního vzdělání na prestižních evropských univerzitách. Program GLODEP pomáhá tento problém řešit – nejlepším studentům poskytne příspěvek na pokrytí životních a studijních nákladů v České republice, Francii a Itálii. Dalším přínosem programu je možnost sdílení znalostí, zkušeností a názorů studentů z různých zemí světa, kteří spolu stráví dva roky studia. Je nepochybné, že tento mezinárodní program posílí renomé Univerzity Palackého v České republice i v zahraničí. Mezinárodní povaha programu GLODEP však s sebou přináší také řadu výzev.

Dr. Šafaříková mluví o úkolech, které KRES v souvislosti s otevřením programu čekají: „Začátek realizace tohoto dvouletého magisterského programu na třech univerzitách tak, aby byl kompatibilní s pravidly tří univerzit a také s pravidly Evropské unie, bude náročný. Jsme navíc v roli koordinačního pracoviště, s čímž naše univerzita doposud neměla zkušenosti. Proto plno věcí řešíme poprvé, ale zatím snad úspěšně.“ Dr. Syrovátka dodává: „V této souvislosti musíme poděkovat všem, kteří nám v našem úsilí pomáhají. Přestože se jedná o projekt Katedry rozvojových a environmentálních studií PřF UP, svým významem a netypičností přesahuje hranice katedry. Podporu tedy získáváme i od jiných částí naší přírodovědecké fakulty a od rektorátu UP – s právníky studijního oddělení rektorátu řešíme smlouvy mezi partnery, Centrum výpočetní techniky nám upravilo elektronickou přihlášku, studijní oddělení PřF bude zajišťovat například administrativu spojenou s vízy a ubytováním studentů.“

Oba koordinátoři se těší na nové studenty, kteří do Olomouce dorazí v září tohoto roku, a také na spolupráci s dalšími mezinárodními partnery projektu. A přestože katedra již má zkušenosti se zahraničními studenty, studenti programu GLODEP budou tvořit ucelený ročník a budou z většího množství zemí. Zároveň se bude jednat o výběrové studenty, přičemž někteří z nich již mají pracovní zkušenosti s realizací rozvojových politik či projektů. Přinesou tak do výuky nejenom své poznatky z praxe, ale také různé pohledy vycházející z rozdílného sociálního a kulturního prostředí svých domovských zemí.

Text: Božena Markovič Baluchová, KRES PřF UP. Foto: Palo Markovič a KRES PřF UP

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development education, global problems, Intl development studies, leadership, personal development, sustainability and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s