Žena na indickom vidieku: bojovníčka s vdovskou stigmatizáciou

V dôsledku pretrvávajúcich tradícií v dedinách okresu Warangal stále panujú hanlivé povery a mýty okolo žien, ktoré stratili manželov. Vdovám nie je dovolené zapojiť do života miestnej komunity. Bez toho, že by sa niečím previnili, čelia sociálnemu vylúčeniu. Každá tretia z nich uvažuje o samovražde.

b_markovic_2015_indiaiii

Práve preto sa indická mimovládka Bala Vikasa snaží bojovať s týmito poverami, šíriť osvetu a podporovať stovky ovdovelých žien. Ženy, ktoré prešli tréningom na povzbudenie aktívnej účasti v komunite či rozvoj zručností, tak čelia odsúdeniu a prekážkam s väčšou odvahou, nachádzajú si ľahšie prácu (ako žena na fotografii, vyrábajúca a predávajúca organické zubné kefky). Z päťsto žien v programe sa tridsať dokonca znovu vydalo.

Text a foto: Boba Markovič Baluchová (Media About Development / DocUnion NGO)

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in community development, development cooperation, global problems, minority issues, NGOs' work, social inclusion and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s