Sme v polovici Európskeho roka rozvoja

Začiatkom júna sa v Bruseli uskutočnili Európske dni rozvoja. V rámci tohto fóra sa otvorene diskutovalo o tom, ako členské štáty EÚ prispievajú k odstráneniu extrémnej chudoby a hladu, a čo pre to robia samotní občania, jednotlivci. Júnovou témou Európskeho roka rozvoja je preto nie náhodou udržateľný ekologický rast, dôstojné pracovné miesta a podnikanie.

 

Rok 2015 je Európskym rokom rozvoja (ERR2015). No podľa výsledkov Eurobarometra až 89 % Slovákov nikdy nepočulo o ERR2015. Vysoké percento spoluobčanov takisto nevie, čo je rozvojová pomoc a čo sú Miléniové rozvojové ciele. Cieľom Európskej komisie a teda i všetkých strán, zapojených do realizácie aktivít v rámci Európskeho roka rozvoja, je viac a zreteľne informovať občanov EÚ o výsledkoch, ktoré EÚ v súčinnosti s členskými štátmi ako globálny aktér dosahuje v oblasti medzinárodného rozvoja. Dôležité je, aby sa obyčajní ľudia, jednotlivci priamo zapájali do aktivít, ktoré im mimovládne rozvojové organizácie celoročne ponúkajú. Pozitívnym výsledkom bude, ak sa u spoluobčanov vyvinie kritické myslenie a aktívny záujem o oblasť rozvojovej spolupráce – napríklad vo forme (rozvojového) dobrovoľníctva či šetrného životného štýlu. V mesiaci jún sa nachádzame presne v polovici napĺňania cieľov a aktivít ERR.

EÚ sa snaží o prínosoch rozvojovej spolupráce EÚ v rozvojových krajinách rôznymi spôsobmi informovať laickú aj odbornú verejnosť, mládež aj dospelých. Jednou z možností, ako sa dozvedieť viac o téme medzinárodnej spolupráce – teda o tom, ako EÚ spolupracuje s partnerskými organizáciami v rozvojových krajinách, je pravidelne si čítať články na stránke ERR2015. Každý mesiac je venovaný konkrétnemu okruhu, v ktorom sa projekty rozvojovej spolupráce úspešne a viditeľne implementujú. Aby si výsledky oficiálnej rozvojovej pomoci EÚ vedeli predstaviť i tí, ktorí sa tejto oblasti nevenujú.

Úvodná januárová téma bola orientovaná na Európu vo svete, vo februári sme sa bližšie pozreli na tému vzdelávania, predovšetkým na spôsoby zabezpečenia základného vzdelania v krajinách globálneho Juhu – ide predsa o jeden z Miléniových rozvojových cieľov. Za úspech možno považovať to, že za posledných 10 rokov mohlo vďaka rozvojovej pomoci Únie navštevovať základné školy takmer pätnásť miliónov žiakov. Marcová téma sa dotýkala problematiky posilnenia postavenia žien a dievčat v spoločnosti. Apríl bol tematicky zameraný na zdravie, predovšetkým na boj s podvýživou, no a máj sa zameral na mier a bezpečnosť. Pred mesiacom ste si teda mohli na webe ERR napríklad prečítať, ako sa snažia európske projekty odstrániť nášľapné míny v postkonfliktných zónach a ako tak možno predchádzať tisíckam nešťastí, úrazov, úmrtí.

Téma mesiaca jún je opäť zaujímavá, a veľmi aktuálna, keďže sa dotýka udržateľného rozvoja. Prevažne rozvojové krajiny sú mimoriadne citlivé na vonkajšie nepriaznivé činitele a negatívne dosahy zmeny klímy, prírodných katastrof či potravinovej krízy. Preto je pre nich ekologické hospodárstvo jediným riešením a prioritou číslo jedna. K problematike udržateľného ekologického rastu, zabezpečenia dôstojných pracovných miest a podnikania si môžete prečítať pozitívne príklad ochrany biotopov zo strany rybárskych spoločenstiev v Nikarague alebo zaujímavý pokus o posilnenie udržateľného cestovného ruchu vo Vietname.

Text: Boba Markovič Baluchová (BB trainee @ Zastúpenie EK v SR)

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, development education, global problems and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s