Ak sa nestihnem do Abcházska vrátiť ja, skúsia to moje deti

Pre politickú nevôľu sa domov vrátiť nemôžu, pomoci od gruzínskej vlády sa nedočkajú, jedinú pomoc a podporu nachádzajú v aktivitách mimovládneho sektora. Riaditeľka Fund of Women Entrepreneurs (Fondu žien-podnikateliek), Meri Gelashvili, vie o tom svoje. Má s vnútorným presídlením z Abcházska totiž osobnú skúsenosť.

Už dva mesiace pripravujem slovenských dobrovoľníkov na ich pobyt v rozvojovej krajine v rámci predvýjazdového tréningu, hradeného z programu Slovak Aid. Aby som vedela dobre reagovať na potreby mladých ľudí, musím poznať ich vysielajúce organizácie. Keď som si prechádzala web jednej z nich: GLEN Slovakia, narazila som na aktivitu spred roka – kde slovenská dobrovoľníčka v gruzínskom meste Borjomi nielen spoluorganizovala tréning Malého podnikania pre vnútorne presídlené ženy, ale dva najlepšie podnikateľské zámery zúčastnených žien mohla finančne podporiť a zrealizovať (vďaka financiám z kampane ŽI FÉR).

Bola som nadšená z myšlienky, že dve dlhodobo nezamestnané ženy si konečne otvoria malú pekáreň na chleba s tradičnou sudovou pecou a založia chov zajacov. Na realizáciu aj efektivitu projektov mala dohliadať partnerská lokálna organizácia Fund of Women Entrepreneurs (FWE) z Kutaisi. Ešte v ten deň som sa rozhodla osloviť riaditeľku tejto gruzínskej organizácie a dozvedieť sa o misii združenia viac.

Domáca zajačia farma - podporená organizáciou GLEN Slovakia (vďaka financiám z programu Slovak Aid a z kampane ŽI FÉR).

Domáca zajačia farma – podporená organizáciou GLEN Slovakia (vďaka financiám z programu Slovak Aid a z kampane ŽI FÉR).

Fenomén vnútorného presídlenia

Meri Gelashvili sa hneď v úvode predstavila ako vnútorne presídlená osoba, ktorá sa v roku 1993 zo dňa na deň stala utečenkyňou vo vlastnej krajine. Pred desiatimi rokmi založila organizáciu na pomoc ženám s podobným osudom – Fund of Women Entrepreneurs v meste Kutaisi (ktoré leží presne uprostred medzi jej pôvodným abcházskym mestom Sukhumi a hlavným mestom Gruzínska Tbilisi). Na západe Gruzínska sa nachádza až 50 000 vnútorne presídlených ľudí (IDPs).

Nedalo mi nespýtať sa pani Gelashvili, aká je jej definícia presídleného človeka. „V našom prípade ide o osobu, ktorá je pre politický nesúlad a následný ozbrojený konflikt nútená opustiť svoje prirodzené prostredie, svoj rodný región, pričom ide o viac, ako len o migráciu – ide o náhly a nútený odsun.“

Presídlenci z Abcházska sú výsledkom gruzínsko-abcházskeho ozbrojeného konfliktu z rokoch 1991-1993, ktorý skončil porážkou väčšinových gruzínskych vojsk, vyhlásením nezávislej Abcházskej republiky a následným násilným odsunom, či núteným útekom obyvateľov gruzínskej národnosti z tejto de facto nezávislej republiky – ovládanej ruskými vojakmi.

Mapa Gruzínska s vyznačenými autonómnymi oblasťami: Abcházskom a Južným Osetskom.

Mapa Gruzínska s vyznačenými autonómnymi oblasťami: Abcházskom a Južným Osetskom.

Základy podnikania pre ženy každého veku

Meri Gelashvili založila v roku 2003 Fund of Women Entrepreneurs, aby vzdelávacími aktivitami podporila nielen svoje súputníčky – vnútorne presídlené ženy z Abcházka v Gruzínsku, ale aj všetky ženy, ktoré žijú na hranici chudoby a nemajú prácu. Organizácia má momentálne jeden projekt, podporený nemeckou nadáciou Brot. „O finančnú podporu sa uchádzame v grantových schémach rôznych medzinárodných nadácií, no nie je to vždy jednoduché. V kancelárii v Kutaisi nás funguje osem. Ostatných dobrovoľníkov či externých spolupracovnákov máme v teréne, lebo by ich nemali kam umiestniť v to našom malom prenajatom priestore,“ vysvetľuje pani Gelashvili.

FWE už niekoľko rokov organizuje niekoľko-dňové tréningy a na sociálne podnikanie orientované odborné kurzy pre 10-15 členné skupinky, ušité na mieru ženám zo západného Gruzínska (v abcházskych sídlach v okolí miest Poti, Zestaponi, Borjomi, Kutaisi). Tieto ženy si chcú zvýšiť kvalifikáciu, prelomiť nemožnosť zamestnať sa a uplatniť sa na trhu práce. Najväčší úspech majú kurzy malého podnikania, ktoré pozostávajú z prípravy biznis plánu, osvojenia si manažmentu a finančného rámca projektu v oblasti služieb a obchodu. „Ale aby sme nezabudli na abcházske presídlené a lokálne gruzínske ženy v stredných rokoch, ktoré čelia najväčšej diskriminácii a nemožnosti zamestnať sa – FWE pripravuje pre skupinky žien vzdelávací 5-mesačný program ‘School for Women: Office management and business ethics’, kde sa ženy snažia naučiť prácu s počítačom, hovoriť po anglicky, využiť manažment vo svoj prospech – to všetko zadarmo,” zdôrazňuje šéfka tohto gruzínskeho Združenia žien-podnikateliek.

Okrem vzdelávacích aktivít má FWE vo svojej náplni aj participáciu na konkrétnych kampaniach, zameraných na rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien na trhu práce, prevenciu pred domácim násilím, keďže na zažité tradície – kde v 21. storočí stále muž rozhoduje aj za ženu, treba upozorňovať kontinuálne.

Verejná prezentácia organizácie Fund of Women-Enterpreneurs.

Prezentácia organizácie Fund of Women-Enterpreneurs – lokálnych gruzínskych a vnútorne presídlených abcházskych žien.

Pozitívny príklad v samotnej zakladateľke

Keď Meri Gelashvili poprosím, aby mi vymenovala nejaké pozitívne príklady a úspešné príbehy presídlených žien, ktoré ukončili vzdelávacie programy FWE, pripomenie, že je ich toľko desiatok, že si na všetky nedokáže ani spomenúť. Jedným dychom ale dodá, že napríklad pre 15 mladých žien na hranici chudoby, ktoré nemali dostatok peňazí na dopravu do miesta zamestnania, dokázali nájsť spôsob podpory – vďaka dobrým vzťahom s lokálnou samosprávou. Takisto sa podarilo docieliť odpustenie školného pre mladé ženy, ktoré sa chceli ďalej vzdelávať. Vďaka kontinuálnemu monitoringu krokov absolventiek FWE kurzov, sú schopné nielen mapovať ich úspešnosť na trhu práce, zefektívniť budúce tréningy pre nové adeptky, ale aj skontrolovať vhodnosť pracovných podmienok.

Pani Gelashvili by sa hneď zajtra vrátila domov, do Sukhumi, keby to bolo možné. Treba však počkať, kto vystrieda politických lídrov v Abcházsku na ich postoch, a ako sa zmení vplyv Ruska na danú autonónmnu oblasť na západe Gruzínska. „Súčasní mladí strácajú s abcházskymi tradíciami spojenie, domov sa už vrátiť nechcú, ale starší ľudia sa chcú určite vrátiť za svojimi príbuznými, ktorých z večera na ráno bez rozlúčky opustili. Ak to nestihnem ja, azda to skúsia stihnúť moje deti a vnúčatá.“

Keď spomenie svoju rodinu, dám si dve a dve dohromady. Dvadsať rokov v Kutaisi, desať rokov na čele FWE – koľko má pani Gelashvili rokov a kto asi príde na čelo jej organizácie po nej? „Bude to určite niekto z lokálnej komunity, nech majú plánovanie a realizáciu aktivít vo svojich rukách. Môj vek nie je tajomstvom, ale môžem odpovedať slovami jednej gruzínskej umelkyne: ‘svoje roky neskrývam, ale popravde ich nedokážem porátať’,“ dodáva s úsmevom energická, už 77-ročná šéfka Fund of Women Entrepreneurs.

Riaditeľka gruzínskej organizácie FWE: Meri Geshvali má s vnútorným presídlením osobnú skúsenosť.

Riaditeľka gruzínskej organizácie FWE: Meri Gelashvili má s vnútorným presídlením osobnú skúsenosť.

Text: Boba Baluchová (novinárka, pedagogička a rozvojová pracovníčka), Foto: FWE (http://eng.fwe.ge)

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in community development, development cooperation, fundraising, migration, minority issues, NGOs' work. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s