Mnoho podôb podvýživy

Kvašiorkor je stav spôsobený nedostatkom bielkovín v strave a hoci ide o väžnu formu podvýživy, dieťa ním postihnuté mylne pripomína dobre živené. Netrénované oko by opuchy mohlo nesprávne vyhodnotiť ako prejavy obezity. Práve preto je dôležité zvyšovať povedomie v lokálnej komunite o typoch a dôsledkoch podvýživy u detí vo veku do 5 rokov, kedy sa rozvíjajú všetky dôležité funkcie mozgu.

1234273_536487283084283_1425408467_n

Vzdelávanie miestnych ľudí umožňuje vyhľadávanie takýchto prípadov a šírenie vedomostí v teréne. Matky sú ochotnejšie pristúpiť na hospitalizáciu a liečbu dieťaťa, ak sú im informácie podané priamo človekom z komunity. Tu je jeden z pozitívnych príkladov úspešného projektu boja proti podvýžive v regióne.

Text: DocUnion, Foto: Palo Markovič

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in community development, development cooperation, sustainability and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s