Mnoho podôb podvýživy

Kvašiorkor je stav spôsobený nedostatkom bielkovín v strave a hoci ide o väžnu formu podvýživy, dieťa ním postihnuté mylne pripomína dobre živené. Netrénované oko by opuchy mohlo nesprávne vyhodnotiť ako prejavy obezity. Práve preto je dôležité zvyšovať povedomie v lokálnej komunite o typoch a dôsledkoch podvýživy u detí vo veku do 5 rokov, kedy sa rozvíjajú všetky dôležité funkcie mozgu.

1234273_536487283084283_1425408467_n

Vzdelávanie miestnych ľudí umožňuje vyhľadávanie takýchto prípadov a šírenie vedomostí v teréne. Matky sú ochotnejšie pristúpiť na hospitalizáciu a liečbu dieťaťa, ak sú im informácie podané priamo človekom z komunity. Tu je jeden z pozitívnych príkladov úspešného projektu boja proti podvýžive v regióne.

Text: DocUnion, Foto: Palo Markovič

Advertisements

About Media about Development

Writing and reporting about international development topics; development cooperation projects, community development success stories and global challenges (in Slovak and also in English language)
This entry was posted in community development, development cooperation, sustainability and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s