Aký bol (aj vďaka Vám) rok 2013 pre OZ P(L)UTO?

Rok 2013 sa niesol v prvej polovici roka v znamení projektu “Šaty robia človeka”. Oslovili sme známeho módneho návrhára Borisa Hanečku, ktorý vytvoril unikátny model šiat/topu, a pomohol tak zvýšiť hodnotu nášho výrobku na trhu. Šaty boli zhotovené v chránenenej dielni Dom svitania v Jakubove – v neštátnom zariadení, poskytujúcom svojim klientom a klientkám zamestnávanie v chránenej dielni. Ide o mladých ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím, starších ako 18 rokov. Šaty verejnosti predstavila opäť pluto-podporovateľka: filantropka Lucia Hablovičová. Prostriedky, získané z predaja šiat, poputujú k ľuďom, ktorí tieto šaty zhotovili a poslúžia na nákup materiálu, ako aj na ďalšie pluto-projekty.

Druhá polovica roka 2013 bola zasvätená príprave a realizácii vintage-obchodíka na báze sociálneho podniku – koncom novembra bol otvore Plutošop na Panskej 13 v Bratislave. Plánom zakladateľky OZ P(l)uto Kristíny Baluchovej bolo otvoriť “sociálny podnik”, ktorý by predstavoval priamu pomoc (prácu aj plácu) pre ľudí, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením. Plutošop slúži ako charitatívny obchod s “vintage” módou a 777 kvalitnými knihami aj platňami, v prvom rade však ide o predaj produktov z pluto-produkcie (z projektu “Šaty robia človeka”) a výrobkov z chránených dielní i domovov sociálnych služieb (z 9 miest Slovenska). Plutošop zároveň predstavuje pracovnú príležitosť pre ľudí, ohrozených sociálnym vylúčením. V spolupráci s azylovým domom Náruč záchrany a Brána do života sme našli skvelé zamestnankyne, ktorých životná situácia sa vďaka práci, pláci a rozvojovým plánom v Plutošope zmení k lepšiemu.

Zároveň sme koncom roka (v predvianočnom období) na mesiac otvorili v tej istej lokalite: prvý charitatívny BLŠÍ TRH v Bratislave. Návštevníci a návštevníčky si v ňom mohli zakúpiť originálne vianočné darčeky za symbolickú sumu (zachovalé šatstvo či spotrebný tovar), zapísať dobré skutky do pluto-zošitkov, zohriať sa za to naším punčom či čajom (vďaka kaviarni La Putika), no najmä tak ľudsky i finančne podporili sociálne znevýhodnených ľudí (napríklad ženy bez práce či bez domova, predajkyne zo siete Nota Bene – Zorku, Majku a Janku). Bol to vskutku zaujímavý experiment s mnohými spätnými väzbami, novými zisteniami a nadobudnutými (“charity job”) skúsenosťami.

OZ P(L)UTO zatiaľ spolupracuje s týmito zariadeniami :
Denný stacionár & Chránená dielňa Aliis (Nemšová): http://www.aliis.sk/
Chránená dielňa – Inštitút Krista Veľkňaza (Žakovce): http://www.ikv.sk/
Chránená dielňa – Vstúpte, N.O. (Malacky): http://www.vstupte.org/
Domov sociálnych služieb & autistické centrum Andreas (Bratislava): http://www.andreas.sk/
Chránená dielňa Top Art (Bratislava): http://www.topart.sk/
Domov sociálnych služieb & Zariadenie pre seniorov Kaštieľ (Stupava): http://www.ddstupava.eu.sk/
Domov sociálnych služieb Rozsutec (Bratislava): http://www.dssrozsutec.sk/
Chránená dielňa Prvosienka (Liptovský Hrádok): http://artpatch.eu/
OZ Bol raz jeden človek (Bratislava): http://www.bolrazjedenclovek.sk/
Domov sociálnych služieb & Chránená dielňa Prima (Bratislava): http://www.dssprima.sk/
Chránená dielňa Dom svitania (Jakubov): http://www.domsvitania.sk/
Chránená dielňa Impulz (Bratislava): http://psc-impulz.sk/
SSOŠ Biela voda (Kežmarok) pre sociálne znevýhodnenú mládež: http://www.ssos-kezmarok.sk/
Zariadenie pre seniorov & Domov sociálnych služieb Tulipán (Považská Bystrica): http://www.dss-tulipan.sk/

OZ P(L)UTO ďakuje všetkým svojim podporovateľom a podporovateľkám,
menovite: krstným rodičom PLUTOŠOPu (Lucii H. a Štefanovi Ch.), pracovníčkam v PLUTOŠOPe (Lucke a Mirke), všetkým 12 dobrovoľníčkam na zimnom pluto-blšáku (Alenke H., Elenke T., Kristínke B., Kristínke B. st., Žofii B., Zuzke V., Miške N., Katke R., Beátke P., Bobe B., Zuzke S. a Livke M.), web-dizajnérom (Otovi A. a Vladkovi Ž.), a ďalším úžasným ľuďom, ktorí pluto-aktivitám napomáhali celý rok (Borisovi H., Štefi N., Romanovi F., Saške, Tonkovi, Maníkovi, Ivanovi L., Sandre T., Táni Š., Danielovi H., Katke G., Mime Z-H., Vierke T., Martinke K., Ive B. a Dušanovi Š., Petrovi T., Palovi M., atď. atď. – skrátka všetkým Vám!). No a treba spomenúť ešte pár oficiálnych telies či inštitúcií, bez ktorých by všetko v ózet-pluto asi neklaplo tak, ako nakoniec máte možnosť spolu s nami vidieť a zažívať (Onaona štúdio, Nádácia Slovenskej sporiteľne a GSK, Siemens, Boris Hanečka, on-line cestovka Verne.sk, vydavateľstvo Limerick, kaviareň La Putika, ViZiON, magazín Inspire, časopis Nota Bene, víno Matyšák, ateliér In Vivo, Bratislava-Staré mesto a mnoho ďalších).

Úspešný nový rok vám prajeme a tešíme sa na vašu priazeň i v roku 2014!Pluto-PF 2014

Text: Boba Baluchová, Foto & PF: Palo Markovič

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in charity, community development, fundraising, NGOs' work, social inclusion, voluntary service and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s