Palo Markovič rozvojovým dobrovoľníkom roka 2013

V symbolický dátum: 12. 12. si na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave v rámci slávnostného večera „Dobrovoľník/dobrovoľníčka roka 2013“ odnieslo ocenenie „Srdce na dlani“ 12 ľudí, ktorí svojou dobrovoľníckou aktivitou menia svet k lepšiemu. Tento rok sa prvý raz odovzdávala cena aj v kategórii Rozvojový dobrovoľník (dobrovoľník SlovakAid).

Pod pojmom dobrovoľníctvo možno chápať činnosť ľudí, pracujúcich v prospech iných osôb či pre konkrétny projekt bez finančnej pláce za poskytnutý čas a vykonanú službu. Hoci daný človek sa svoje dobrovoľníčenie nedostane hmatateľnú odmenu, získa omnoho viac – môže sa mu pozitívne zmeniť rebríček hodnôt aj plány do budúcnosti, získa sociálny kapitál (nové kontakty, priateľstva, zručnosti). V zahraničí je bežnou praxou, že zamestnávatelia si vyberajú spomedzi uchádzačov na konkrétnu pozíciu práve tých, ktorí sa venovali a venujú dobrovoľníctvu.

Že je o dobrovoľníctvo na Slovensku čoraz väčší záujem, dokazuje aj stodvadsať nominácií – teda ukážka tých najviac prínosných a zaujímavých aktivít v dvanástich kategóriách v rámci ocenenia Dobrovoľník/dobrovoľníčka za rok 2013. Výkonná riaditeľka organizácie C.A.R.D.O. (www.cardo-eu.net), ktorá podujatie zorganizovala: Zuzana Vinklerová počas celého večera opakovala radosť z dlhodobých dobrých skutkov doma aj v zahraničí, vyjadrila obdiv všetkým nominovaným a víťazom.

Palo Markovič a jeho kolegovia z rozvojového projektu TU v Keni – s ocenením Srdce na dlani (pre dobrovoľníka Slovak Aid). Foto: TrUni

Nová kategória pre rozvojových dobrovoľníkov

Ak chce človek zo SR vycestovať na iný kontinent s víziou spolupracovať s novými komunitami ľudí, komunikovať v cudzom jazyku a odovzdávať nejaký čas svoje skúsenosti iným – môže zakúsiť dobrovoľníčenie prostredníctvom programu rozvojového dobrovoľníctva, koordinovaného MZVaEZ SR (www.mzv.sk). Ide o vysielanie expertov bez vekového obmedzenia (u Európskej dobrovoľníckej služby je totiž limit – vek do 30 rokov), ktorí sa nejdú do rozvojovej krajiny vzdelávať, ale práve naopak – idú vzdelávať lokálnych ľudí a odovzdávať svoje odborné znalosti. Napríklad v sociálno-zdravotníckej alebo IT-oblasti.

Celé podujatie Dobrovoľník/dobrovoľníčka 2013 sa konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka. O oceneniach rozhodovali, v jednotlivých kategóriách nominácie posudzovali a víťazom počas galavečera gratulovali: štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Burian; generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Roman Bužek či riaditeľ Odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci Peter Hulényi.

Tento rok sa po prvý raz odovzdávala cena aj v kategórii Rozvojový dobrovoľník (dobrovoľník SlovakAid). Získal ju Pavol Markovič, ktorý dobre naštartovanú kariéru a pracovné povinnosti na 5 mesiacov odložil, aby mohol ako rozvojový dobrovoľník Trnavskej univerzity učiť ľudí v Keni základy práce s počítačom, zároveň audiovizuálnou tvorbou zvyšovať povedomie u ľudí v Keni i na Slovensku – o potrebe a význame slovensko-kenskej rozvojovej spolupráce.

Rozvojový dobrovoľník Palo Markovič a jeho IT tréning pre komunitných zdravotníckych pracovníkov/pracovníčky v nutričnom centre v kenskej dedinke Mkongani. Foto: B. Baluchová

Zvyšovanie kapacít doma aj vo svete

Pavol Markovič delí už niekoľko rokov všetok svoj čas medzi programovanie virtuálnych hudobných nástrojov a fotografovanie. Na jar 2013 sa rozhodol podniknúť cestu na africký kontinent a zakúsiť päť mesiacov života rozvojového dobrovoľníka. Mal pred sebou neľahkú úlohu: zvýšiť počítačovú gramotnosť u lokálnych ľudí z pobrežia Kene – formou IT prednášok a workshopov. Momentálne pracuje na strihu dokumentárnych filmov z tohto prostredia, ako aj na koncepcii výstavy fotografií, ktorá bude eticky a nestereotypne zobrazovať úlohu rozvojovej spolupráce a život komunitných zdravotníckych pracovníkov a klientiek nutričných centier na pobreží Kene. Za svoju sériu fotografií „Zmena prichádza zvnútra komunity“ už získal prvé miesto vo fotosúťaži Ľudské práva v rozvojovej spolupráci (http://fotosutaz.mvro.sk).

Tohtoročný víťaz pri preberaní ceny „Srdce na dlani“ ocenil aj prácu svojich spolunominantov v kategórii Rozvojový dobrovoľník (dobrovoľník SlovakAid), ktorých zameranie bolo veľmi podobné tomu jeho (tréningy počítačovej gramotnosti a zručnosti, sociálna či zdravotnícka starostlivosť v Subsaharskej Afrike). Pavol Markovič tieto priority okomentoval slovami: „Zdravie ľudí na africkom kontinente je úzko prepojené so vzdelaním a vzdelávaním. Je zrejmé, čo potrebujú tamojšie lokálne komunity od nás; a je dobré, že práve to im Slovensko prostredníctvom vysielania a práce dobrovoľníkov poskytuje.“ Pavol zažil počas svojho pobytu aj zlé situácie – nebezpečné chvíle (násilná krádež jeho kompletnej foto a video-techniky), no svoje dobrovoľníčenie na pobreží Kene považuje za veľký prínos do jeho pracovného i osobného života.

Rozvojový pracovník Palo Markovič a nakrúcanie dokumentu v Keni (pre združenie Docunion a TU). Foto: B. Baluchová, P. Markovič

Text: Boba Baluchová, Foto: B. Baluchová, P. Markovič, J. Jančovič, TrUni

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, media, NGOs' work, voluntary service and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s