Palo Markovič víťazom foto-súťaže: Ľudské práva v rozvojovej spolupráci

Zmena prichádza zvnútra komunity

Upratovačka, pôrodný asistent a žena v domácnosti. O rok neskôr komunitní zdravotnícki pracovníci (CHW) s pravidelným príjmom, hoci sa zaviazali pokračovať vo svojej práci aj ako dobrovoľníci. Zo dňa na deň rešpektovaní vedením nemocnice, klientmi a klientkami a aj samotnou komunitou, z ktorej vzišli. Z vlastnej vôle zmeniť situáciu vo svojich domovoch a okolí sa prihlásili a absolvovali dvojmesačný tréning zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa v kontexte výživy. Stali sa najdôležitejšími článkami v rozvojovej spolupráci medzi slovenskou a kenskou stranou a dnes sú žiadaní aj ako konzultanti pre plánovanie rodičovstva a do CCC (Comprehensive Care Clinic) centier pre liečbu a prevenciu HIV/AIDS.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s