Ako rozvojovým projektom bojujeme s podvýživou v Keni

 Kvašiorkor je stav, spôsobený nedostatkom bielkovín v strave. A hoci ide o vážnu formu podvýživy, dieťa ním postihnuté mylne pripomína dobre živené. Netrénované oko by opuchy mohlo nesprávne vyhodnotiť ako prejavy obezity. Práve preto je dôležité zvyšovať povedomie na Slovensku, no predovšetkým v rozvojových krajinách – o typoch a dôsledkoch podvýživy u detí vo veku do 5 rokov (keď sa rozvíjajú všetky dôležité funkcie mozgu). Trnavská univerzita sa o to snaží svojím rozvojovým projektom i v Keni.

Pacient, trpiaci kvašiokorom, spolu s matkou – počas hospitalizácie v Kwale district hospital. Foto: Palo Markovič

Vzdelávanie lokálnych kenských ľudí umožňuje vyhľadávanie prípadov podvýživy v teréne a šírenie vedomostí medzi miestnymi. Matky sú ochotnejšie pristúpiť na hospitalizáciu a liečbu dieťaťa, ak sú im informácie podané priamo človekom z komunity. Práve preto Trnavská univerzita (TU) v rámci svojho dvojročného rozvojového projektu: „Sociálno-zdravotnícka starostlivosť o podvýživené deti do 5 rokov a ich matky v regióne Kwale“, financovaného zo zdrojov Slovak Aid, vytrénovala päťdesiat komunitných zdravotníckych pracovníkov a pracovníčky – aby zabojovali s podvýživou vo svojej krajine.

Komunitná zdravotnícka pracovníčka, pracujúca v nutričnom centre v Kwale. Foto: Palo Markovič

Zmena aj pre samotných komunitných zdravotníckych pracovníkov

Komunitní zdravotnícki pracovníci a pracovníčky sú rešpektovaní vedením kwalskej nemocnice, klientkami nutričných centier (matkami podvýživených detí) a aj samotnou komunitou, z ktorej vzišli. Chceli zmeniť situáciu vo svojich domovoch, tak sa z vlastnej vôle prihlásili na dvojmesačný tréning zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa v kontexte výživy, organizovaný Trnavskou univerzitou. Po jeho absolvovaní a naštartovaní nutričných centier v Kwale, Tiwi a Mkongani sa tak stali najdôležitejšími článkami v rozvojovej spolupráci medzi slovenskou a kenskou stranou. Dnes sú žiadaní aj ako konzultanti pre plánovanie rodičovstva a do CCC (Comprehensive Care Clinic) centier pre liečbu a prevenciu HIV/AIDS.

Títo vytrénovaní pracovníci vedia rozoznať dva základné typy podvýživy a vysvetliť matkám potrebné kroky pre uzdravenie ich dieťaťa. Marazmus rozpoznajú pre výraznú stratu váhy a svalovej hmoty, ovisnutú kožu, vytŕčajúce rebrá (ale dobrý apetít), na druhej strane kvašiokor možno rozpoznať (pre nedostatok bielkovín v tele) na základe slabého apetítu, výraznej apatie a opuchov na tele malého pacienta. Podľa pravidelne monitorovaných a meraných indikátorov (napríklad výšky, váhy a obvodu hornej časti ľavej paže) vedia komunitní zdravotnícki pracovníci a pracovníčky dieťa zaradiť do konkrétneho programu, poskytnúť matke konzultáciu a prideliť adekvátne výživové prídely aj vitamíny.

MUDr. Ján Bodo v diskusii s účastnikmi a účastníčkami prednášky na tému manažmentu podvýživy v nemocnici v Kwale. Foto: Palo Markovič

Potreba vzdelávania v oblasti manažmentu podvýživy

Odborný asistent TU a detský lekár, MUDr. Ján Bodo, PhD., ktorý v minulosti pôsobil aj na zdravotníckych projektoch v Keni, pripravil počas svojej evaluačnej cesty TU v Keni prednášku pre personál okresnej nemocnice v Kwale a komunitných zdravotníckych pracovníkov. V úvode ho zaujímalo, či a ako funguje spolupráca medzi komunitnými zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotnými sestrami či lekármi – keď sa v nutričnom centre objaví ťažko podvýživené dieťa. Komunitní pracovníci sa zmienili, že nie vždy to funguje efektívne. Prítomní si spomenuli na konkrétny prípad z Kwale spred roka – keď v piatok správne nastavili liečbu u ťažko podvýživeného dieťaťa s kvašiokorom, ale cez víkend dieťa pre nedostatočnú starostlivosť personálu a zlyhanie obličiek zomrelo (k čomu nemuselo dojsť).

Preto bola v polovici septembra prednáška o starostlivosti o hospitalizované podvýživené dieťa a manažment podvýživy viac ako vítaná. Zároveň Dr. Bodo ocenil záujem a účasť samotných zdravotných sestier na tejto prednáške. Účastníci a účastníčky prednášky poďakovali tímu pracovníkov TU za prínos i udržateľnosť daného slovensko-kenského sociálno-zdravotníckeho projektu, ktorý napomohol znížiť detskú úmrtnosť a výskyt podvýživy v regióne Kwale.

Po marcových voľbách administratívna budova v areále kwalskej nemocnice nájde svoje nové uplatnenie v rámci novej správy Kwale county. Foto: Palo Markovič

Text: Božena Baluchová (rozvojová pracovníčka TU v Keni), Foto: Palo Markovič (fotograf a rozvojový dobrovoľník TU v Keni)

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, development education, global problems, millenium development goals. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s