Zmena prichádza zvnútra komunity

Upratovačka, pôrodný asistent a žena v domácnosti. O rok neskôr komunitní zdravotnícki pracovníci s pravidelným príjmom, hoci sa zaviazali pokračovať vo svojej práci aj ako dobrovoľníci. Zo dňa na deň rešpektovaní vedením nemocnice, klientmi a klientkami a aj samotnou komunitou, z ktorej vzišli.

3_komunitna zdravotnicka pracovnicka Ruth z nutricneho centra v Kwale.jpg

Z vlastnej vôle zmeniť situáciu vo svojich domovoch a okolí sa prihlásili a absolvovali dvojmesačný tréning zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa v kontexte výživy. Stali sa najdôležitejšími článkami v rozvojovej spolupráci medzi slovenskou a kenskou stranou a dnes sú žiadaní aj ako konzultanti pre plánovanie rodičovstva a do CCC (Comprehensive Care Clinic) centier pre liečbu a prevenciu HIV/AIDS.

Text: DocUnion, Foto: Palo Markovič

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in community development, development cooperation, healthcare, leadership, personal development and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s