Dojčiť – radšej všade, ako nikdy

Najjednoduchším a zároveň najviac účinným spôsobom, ako dieťaťu zaistiť zdravý štart do života, je exkluzívne dojčenie. Naši komuniťáci a komuniťáčky sa o tom snažia denne presviedčať matky podvýživených detí. Povery a rituály sú však niekedy v multikultúrnej a multikmeňovej krajine silnejšie.

Prednáška pre matky v nutričnom centre okresnej nemocnice v kenskom Kwale. Foto: Palo Markovič

Počas prvých týždňov v Keni som sa prichytila pri tom, ako nesprávne reagujem na fenomén „všade-dojčenia” – najmä na verejných miestach, v inštitúciách. Dva dni po sebe som totiž v banke zažila čosi, čo som doteraz v SR nevidela. Kenská matka, zakrútená do tradičných šatiek a plachiet, stojí v dlhom rade pred peňažnou priehradkou a asi 5 cm odo mňa si odrazu prekrúti živý batoh s mrčiacim dieťaťom dopredu na hrudník, vytiahne prsník spod odevu a spokojne niekoľko minút dojčí. Nikoho táto udalosť nevzrušuje, neruší, nikto na matku nezazerá.

Uvedomujem si, že pre nich je to tá najprirodzenejšia vec – kŕmiť dieťa materským mliekom, a že to vlastne asi ja mám v sebe problém – keď sa nad tým pozastavujem. Obnažený prsník lokálnej dojčiacej matky na každom rohu teda nie je v tejto pobrežnej časti pre nikoho nič nezvyčajné, či neslušné. Horšie by určite bolo, keby som do tej banky vstúpila ja – v tričku bez rukávov alebo v sukni nad kolená. To by v tejto moslimskej časti Kene problém byť mohol…

Detská úmrtnosť v Keni a na Slovensku

Pravdepodobnosť úmrtia detí do piatich rokov života na 1 000 živonarodených je v Keni 84 (pričom na Slovensku asi 7). V rámci Subsaharskej Afriky (a teda i Kene) je práve ťažká podvýživa hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtnosti malých detí.

Až 1,8 milióna kenských detí spadá do kategórie chronicky podvyživených, pričom príčinu možno hľadať vo vysokých cenách potravín, ale aj v slabých stravovacích návykoch. Treba poukázať na prepojenie niektorých rizikových faktorov, predovšetkým nevzdelanosti, resp. nízkej úrovne vzdelania u matiek a napríklad veľkosti rodiny, ale i nezamestnanosti v regióne, chudoby a nedostatočných zdravotníckych služieb.

Exkluzívne dojčenie bez prikrmovania počas prvých 6 mesiacov od narodenia môže zabrániť 13 % detských úmrtiam do piateho roku života detí. Preto absolútne schvaľujem, keď lokálne ženy dodržiavajú pravidlá, ktoré im do hláv vštepujú naši komunitní zdravotnícki pracovníci/pracovníčky a nehanbia sa dojčiť kdekoľvek a kedykoľvek. Nie všetky to však robia.

Povery zasahujú aj do dojčenia matiek

Vďaka výjazdom do rozmanitého terénu v rámci kwalského regiónu a interakcii s ľuďmi, ktorí sú súčasťou multikultúrnej masy so svojimi kmeňovými pravidlami a náboženskými rituálmi, možno zažiť množstvo neočakávaných situácií. V súvislosti s dojčením a starostlivosťou o novonarodené deti môžu povery a mýty negatívne ovplyvniť zdravie dieťaťa i samotnej matky.

Občas sa objaví extrémny prípad, keď žena počas tehotenstva odmieta dojčiť svoje ďalšie maloleté deti (lebo jej to zakazujú tradície); alebo počas nachladenia nemôže žena dojčiť (a vlastne už ani potom), lebo mlieko je pokazené; alebo sa vitamínovým prípravkom či antibiotikami (určenými pre konkrétne dieťa v anti-malnutričnom programe) snaží kŕmiť dobytok  a chrániť tak jediný zdroj obživy pre celú rodinu.

Proti zakoreneným tradíciám a rituálnym praktikám, fungujúcim stáročia v krajine, ktorá sa skladá zo 46 kmeňov, sa niekedy naozaj nedá zakročiť. A to už nehovoríme o príkazoch, resp. zákazoch najrôznejších náboženstiev a siekt, ktoré ovplyvňujú životy detí a samotných matiek v Keni. Som si istá, že rôzne povery v súvislosti s ne-dojčením a starostlivosťou o dieťa fungujú aj v civilizovanom Slovensku…

Potreba komunitných pracovníkov a vzdelávania matiek

Celková plodnosť v Keni je 5 živo-narodených detí na jednu ženu. Napriek tomu, že sa veľa hovorí a edukuje v oblasti plánovaného rodičovstva, neplánované tehotenstvá sú stále bežné. Vzdelanie žien veľmi úzko súvisí s ich pôrodnosťou – častejšie rodia ženy, ktoré nemajú vzdelanie.

Vzdelanosť rodičov (a najmä matky) je kľúčová v rámci výchovy a zabezpečovania stravy i zdravia dieťaťa. Dievčatá a ženy získavajú podstatne menej vzdelania ako chlapci, muži. Bez vzdelania v súčasnej Keni ostáva stále 19 % žien a 13 % mužov. Preto každý rozvojový projekt, ktorý je v krajine s nízkymi príjmami realizovaný, by okrem poskytnutia sociálnej či zdravotnej starostlivosti mal v sebe zahŕňať aj vzdelávanie a budovanie kapacít v samotnej komunite, medzi domácimi.

Práca komunitných zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok v regióne Kwale, kde Trnavská univerzita koordinuje svoje sociálno-zdravotnícke projekty, má dôležité opodstatnenie. Okrem skríningu detí z celého dištriktu majú na starosti pravidelný monitoring detí, zaradených do anti-malnutričného programu podľa stupňa podvýživy (meranie výšky, váhy dieťaťa, a ďalších indikátorov, napríklad MUAC – merania svalovej hmoty podľa obvodu paže). Ďalej individuálne konzultujú komplikácie s klientkami a vedú prednášky pre celé skupiny matiek – na tému správneho dojčenia, postupného prikrmovania, zdravej výživy, prípravy stravy, pridávania mikronutrientov do potravy, potrebnej hygieny atď.. Takisto rozdeľujú podľa typu podvýživy výživové doplnky…

Práve takíto komuniťáci/komuniťáčky – vyškolení ľudia (vopred dôsledne vybraní spomedzi členov vlastnej komunity) sú v strede komunikácie medzi donorskou organizáciou kdesi z EÚ, ktorá chce pomáhať, odovzdávať „know-how”, a samotnými príjimateľmi tejto pomoci, resp. spolupráce vo východnej Afrike. Komuniťáci/komuniťáčky sú presne to ohnivko v reťazci rozvojovej spolupráce, vďaka ktorému bude nastavená udržateľnosť projektu. A to si každá mimovládka aj univerzita, pôsobiaca v krajine s nízkymi príjmami želá.

Text: Boba Baluchová (písané pôvodne pre blog.sme.sk / bobabaluchova.blog.sme.sk)

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in community development, development cooperation, global problems, millenium development goals, NGOs' work and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s