Slovensko pomáha v Ugande bojovať s negramotnosťou i HIV

 Slovenská katolícka charita (SKCH) túto jar po prvý raz zorganizovala trojmesačnú pôstnokrabičkovú kampaň, aby tak pomohla k dostavbe centra pre  HIV-pozitívne siroty v Adjumani. A práve Uganda bude najbližšou krajinou, kde chce charita odstraňovať negramotnosť a podporovať vzdelávanie (nielen HIV-pozitívnych) sirôt prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku®.

Začiatkom septembra si celý svet pripomínal Medzinárodný deň gramotnosti. SKCH aktívne pracuje na odstránení negramotnosti a podpore vzdelávania prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku®. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák odôvodňuje toto rozhodnutie: „Takmer polovica konfliktami ovplyvnených krajín je domovinou detí, ktoré nechodia do školy. V sub-saharskej Afrike opustí zakládnú školu každý rok zhruba 10 miliónov detí. A tie, čo ju dochodia, majä väčšinou problémy s počítaním, čítaním, písaním.“

Koncentrácia na štúdium, závislá od stravy a zdravia

Nedávno výsledkami svojho prieskumu upozornila africká skupina Uwezo na fakt, že hoci sa kvantita poskytovaného vzdelania a počet škôl v Keni, Tanzánii a Ugande zvyšuje, kvalita je stagnujúca. „Niekedy netreba vynakladať viac prostriedkov na logistické zabezpečenie vzdelania a rátať postavené školy či nakúpené lavice, ale zamyslieť sa nad tým, či sú v danom regióne kvalifikovaní pedagógovia a v konečnom dôsledku – či sú deti schopné čítať a písať.

Ich koncentrácia sa na štúdium však priamo závisí od toho, či sú zdravé a nakŕmené. Ak trpia ochorením AIDS, nemajú dostatočne pestrú stravu a do školy by mali chodiť niekoľko kilometrov pešo – je veľká šanca, že učivo nezvládnu a ostanú negramotné. Charita sa snaží túto situáciu na severe Ugandy riešiť práve rozvojovým projektom, ktorý je financovaný z výťažku pôstnokrabičkovej kampane,“ dodal Gumulák.

O kampani Pôstna krabička pre Afriku

Kampaň „Pôstna krabička pre Afriku“, ktorá na Slovensku prebiehala v mesiacoch marec až máj, venovala zvýšenú pozornosť deťom – postihnutým vírusom HIV a ochorením AIDS v Ugande. Podľa údajov OSN žijú v tejto krajine až dva milióny sirôt, ktorým táto choroba vzala rodičov.

Zapojením sa do kampane mohli ľudia zo Slovenska napomôcť k dostavaniu centra pre takéto ugandské deti a zabezpečiť im tak základné životné podmienky (dostatok jedla, strechu nad hlavou, zdravotnú starostlivosť a primerané vzdelanie). Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák upozorňuje na to, že „Uganda (na rozdiel od Kene alebo Južného Sudánu) nie je pre Slovensko prioritnou krajinou v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci, no pomoc je tam určite potrebná.“

Priebeh monitoringu a výberu desiatok detí, ktoré by mali v severougandskom meste Adjumani do centra nastúpiť v roku 2013. Foto: archív SKCH

Projekt Adopcia na diaľku® mieri do Ugandy

Slovenskí darcovia a darkyne sa zo stránky http://www.charita.sk pravidelne dozvedajú – ako sú použité financie z pôstnokrabičkovej kampane, ktorá na Slovensku prebehla túto jar po prvý raz. Do konca júna prebiehal monitoring a výber desiatok detí, ktoré by mali v severougandskom meste Adjumani do centra nastúpiť. Situácia v tejto oblasti nie je jednoduchá (v minulosti túto oblasť sužovala dlhoročná občianska vojna, dnes takmer každú rodinu postihol vírus HIV a ochorenie AIDS).

Laická misionárka a spolupracovníčka SKCH Margita Kačányiová informuje: „Samotný dom pre desiatky ugandských sirôt bol dokončený, momentálne sa pracuje na dostavbe domu pre medzinárodných dobrovoľníkov a spolupracovníkov charity. Centrum v Adjumani bude pozostávať zo sirotinca, školy, ošetrovne, vývarovne, nebude chýbať ani miesto pre modlitbu a duchovnú obnovu.“ Charita plánuje po dostavaní centra pre HIV-pozitívne siroty rozšíriť práve na oblasť Adjumani svoj projekt s dlhoročnou tradíciou – Adopcia na diaľku®, aby bolo týmto osirelým chlapcom a dievčatám zabezpečené vzdelávanie.

Autorka: Božena Baluchová (pracovníčka SKCH a spolupracovníčka Platformy MVRO)

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, global problems, long-distance adoption, millenium development goals, NGOs' work. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s