Aktívne starnutie na Slovensku

Slovenská katolícka charita (Caritas Slovakia) okrem potrebnej starostlivosti o starých a chorých starých ľudí poskytuje aj duchovné povzbudenie, a to v 187 sociálnych a zdravotníckych zariadeniach v 10 diecézach na celom Slovensku.

 

Starí ľudia si dostatočne neuvedomujú, že 23 rokov žijú v slobode a demokracii. Svoje myšlienky stále upierajú na minulosť – na 40-ročné obdobie komunizmu. Vtedy si vraj totiž žili bezstarostne – mlieko stálo dve československé koruny, rožok desať halierov; všetci boli zamestnaní, mali kde bývať a školstvo i zdravotníctvo bolo zadarmo. Nie všetko však bolo tak, ako sa zdalo.

Seniori a seniorky sú najväčšou skupinou príjemcov charitných služieb. Foto: archív SKCH

 

Pre charitu seniori nie sú len čísla

Hovorí sa, že popri výške hrubého domáceho produktu (HDP) by mala byť úroveň sociálneho systému a starostlivosť o občanov ďalším z parametrov, ktoré vypovedajú o vyspelosti krajiny. Náklady na sociálne zabezpečenie a služby sa však znižujú vo viacerých európskych krajinách, nielen na Slovensku. Dôvod je jasný – hospodárska kríza.

Seniori sú najväčšou skupinou príjemcov charitných služieb, ktoré na celom Slovensku prevádzkujú jednotlivé diecézne charity. Dané služby sa delia na: terénne služby (pracovníci dochádzajú k vášmu blízkemu domov), ambulantné služby (za službami klient dochádza, no noci trávi u seba doma) a pobytové služby (pacient je natrvalo umiestnený do daného zariadenia.). Rozsah týchto poskytovaných služieb definuje zákon (Zákon 448/2008 o sociálnych službách). Generálny sekretár charity Radovan Gumulák pripomína, že „Charita reaguje aj na špeciálne potreby, ktoré poskytuje nad rámec zákona. Pracovníci jednotlivých zariadení sa usilujú o to, aby všetkým svojim klientom (bez ohľadu na rodinné či materiálne zázemie) dokázali poskytnúť podporu nad rámec paragrafov, čísel a tabuliek – aby sa k fyzickej pomoci vždy pridala aj pridaná hodnota – duchovná opora a kontakt s okolitým svetom.“

 

Slovenskí seniori – odkázaní na sociálne služby

Čo sa týka sociálnej starostlivosti: Slovenská katolícka charita ročne pomôže a poskytne služby zhruba 700 seniorom v rámci pobytových zariadení a 500 seniorom v rámci opatrovateľskej služby. Čo sa týka zdravotníckych služieb v 39 zdravotníckych zariadeniach – pracovníci charity ošetrujú okolo 300 klientov ústavnej hospicovej starostlivosti a 3700 klientov v rámci mobilného hospicu či ošetrovateľských služieb v ich domácom prostredí.

Ak má človek v dôchodkovom veku zníženú sebestačnosť a potrebuje pomoc inej fyzickej osoby – komplexnú sociálnu službu poskytuje asi najznámejšie zariadenie charity –Zariadenie pre seniorov. Príkladom, ako možno tráviť voľný čas a byť v kontakte s realitou, možno nájsť v Dome pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach. Pracovníčky a pracovníci zariadenia poskytujú stovke klientov nepretržitú opatrovateľskú starostlivosť a ponúkajú možnosť dôstojného prežitia staroby. Popri sociálnej službe sa tu poskytuje ľuďom, ktorí si ešte pamätajú obe svetové vojny, aj duchovná podpora. O pavidelný kultúrny a spoločenský program sa starajú mladí dobrovoľníci z okolia mesta Košíc. Koordinátor Igor Kupec z košickej arcidiecéznej charity vyratúva activity najmä žien-senioriek: „Dámy si našli zábavu vo výrobe farebných sviečok z včelích plastov, tvorbu ‘jedlých’ obrazov zo strukovín. V čase pred veľkonočnými či vianočnými sviatkami zasa spoločne (za asistencie našich dobrovoľníčok) vyrábame z rôznych materiálov originálne ozdoby a interiérové doplnky. Niekoľkokrát do mesiaca sa púšťame klientom zaujímavý film, no najviac obyvateľky domu baví aj tak pétanque (po slovensky: petang).”

Medzigeneračnú solidaritu a prejav aktívneho starnutia vidieť naozaj v tejto košickej záhrade, kde klientky zariadenia pre seniorov vo veku 60 až 91 rokov hádžu ťažkými guľami, rátajú si body a vyhráva prekvapivo vždy tá najstaršia obyvateľka domu – pani Magda. Nejde však o jednostrannú pomoc a potechu – aj mladí košickí dobrovoľníci sa majú čo naučiť od prítomných senioriek – pani Magda bola profesionálna baletka, pani Olinka zasa profesorka chémie. Zdieľanie skúseností prebieha na tomto mieste obojstranne.

 

Zdravotnícke služby poskytované charitou

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytujú ľuďom ošetrovateľskú starostlivosť v ich domácom prostredí, keďže pacienti či pacientky pre vážnosť zdravotnému stavu nemôžu dochádzať na ošetrenie do ambulancie. Tento typ služby vznikol na východe Slovenska, konkrétne na Spiši pred desiatimi rokmi.

Terénna zdravotníčka musí ovládať a skĺbiť viacero povolaní do jedného. Hlavná sestra takéhoto typu služby charity Ľudmila Gondová vysvetľuje” „Som v prvom rade zdravotníčka, ale zároveň manažérka, zásobovačka aj šoférka. Chcem ľudí aj vypočuť a duchovne ich podporiť, pokým je to v mojich silách. Je to obrovská zodpovednosť, veľa úloh v jednej, a najmä vela papierovačiek po skončení pracovnej doby.”

Na Slovensku sú z charitných zariadení ďalej vyhľadávané hospice a mobilné hospice, ktoré poskytujú paliatívnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim pacientom. Cieľom je: nenechať zomierajúceho v posledných chvíľach svojho života samého a tíšiť jeho bolesť.

 

Seniorské dobrovoľníctvo sa len rozbieha

Dobrovoľníci všetkých vekových kategórií sú pre prácu a poskytovanie služieb charitou veľmi potrební. Najmä ak ide o starostlivosť o seniorov. Niekedy daný človek nepotrebuje odbornú radu či špeciálnu zdravotnú starostlivosť, ale len spoločnosť – aktívny rozhovor – kde vás po prvej minúte hneď niekto nezahriakne, ale počúva a odpoveďami povzbudzuje. V našej krajine nemožno dobrovoľníctvo považovať v plnej miere za prirodzenú súčasť a prejav občianskej zrelosti. Ešte stále nevyužívame svoj potenciál a dostatočne si neuvedomujeme pozitíva dobrovoľníctva – pocit zmysluplnosti a prínos skúseností s obohatením medziľudských vzťahov. Charitné zariadenia sa snažia využiť pomoc dobrovoľníkov – nielen aktivitu mladých ľudí, ale aj samotných seniorov (mal by tomu v budúcnosti viac napomôcť aj pripravovaný manuál farských charít).

Napríklad v Hospici matky Terezy v Bardejove v súčasnosti pôsobia štyri dobrovoľníčky v pravidelných intervaloch. Tieto vzácne ženy – dobrovoľníčky v seniorskom veku stále vidia priestor a cítia potrebu pomáhať núdznym vo svojej komunite – pomáhajú prať a žehliť bielizeň, čítať klientom knihy a viesť s nimi úprimný rozhovor. Zapojením sa do takejto pomoci druhým, pomáhame zároveň aj samým sebe.

Autorka textu: Božena Baluchová (mediálna koordinácia SKCH)

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in global problems, NGOs' work. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s