Premietaj aj ty “jedno-svetovo” počas celého roka

 Projekt „Premietaj aj ty“ ponúka ľuďom možnosť – pozrieť si vybrané dokumentárne filmy o ľudskoprávnej problematike z medzinárodného filmového festivalu Jeden svet ešte raz a vo svojom regióne.

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet z dielne OZ Človek v ohrození (ČvO) má za sebou už 12. rok existencie. Napriek tomu musí každý rok bojovať o svoju pozíciu „na trhu“, ako by šlo o jeho prvý ročník, hoci má nezastúpiteľnú úlohu medzi slovenskými filmovými prehliadkami: publikum nielen informovať, ale aj vzdelávať či motivovať k akcii v rámci ľudskoprávnej problematiky. O tom, ako sa kde na svete (ne)dodržiavajú ľudské práva, sa môžu ľudia na celom Slovensku dozvedieť vďaka projektu „Premietaj aj ty“ a celoročným projekciám vybraných filmov (nielen počas trvania festivalu Jeden svet v jeden jesenný týždeň) pre kohokoľvek a kdekoľvek.

Dokumenty s ľudsko-právnou problematikou

Katarína Ďurovková z ČvO, ktorá má na starosti registráciu projekcií a realizáciu projektu “Premietaj aj ty”, vyratúva: „z ponuky posledného ročníka festivalu Jeden svet možno premietať na ľubovoľnom mieste a pre ľubovoľný počet ľudí týchto šesť filmov: Bieloruský sen, Spravodlivosť pre Sergeja, Väznica Irán, Vnuci a vnučky kubánskej revolúcie, Krv v mobile a Na stupni víťazov. Samozrejme, v mediatéke pre filmové kluby Jeden svet máme okrem týchto dokumentov aj iné snímky z minulých festivalových ročníkov.“

Prvý zo skupiny filmov, ponúkaných na projekcie v rámci projektu „Premietaj aj ty“, je dokument Väznica Irán. Snímka prezentuje neslobodu v moslimskej ropnej veľmoci po zmanipulovaných prezidentských voľbách v roku 2009 – slovami mladej generácie, ktorá verila v zmenu a odvážne o situácii v ich krajine informovala celý svet prostredníctvom množstva odkazov na sociálnych sieťach. Protesty však boli krvavo potlačené, obyvateľstvo zastrašované a u aktívnych študentov, novinárov v exile či ľudskoprávnych aktivistov sa nádej zmenila v letargiu.

Dokument Bieloruský sen sa obsahom (napriek svojej geograficky odlišnej polohe) veľmi podobá filmu Väznica Irán. Sleduje udalosti v Bielorusku po prezidentských voľbách v roku 2010. Na pozadí sfalšovaných výsledkov volieb, brutálych represií a hospodárskej krízy odhaľuje objavujúce sa potreby a snahy mladých ľudí, túžiacich po zmene v ich post-sovietskej domovine. Aj ďalší z ponúkaných dokumentov Vnuci a vnučky kubánskej revolúcie dáva priestor na vyjadrenie mladým ľuďom – tentoraz na Kube. Opäť zmes nádeje aj zúfalstva, cynizmu aj rebélie – ktoré sa snažia pretlmočiť aj za hranice “ostrova slobody” (a Castrovho režimu) draví hip-hopperi či odvážne bloggerky.

Image

Foto z filmu “Na stupni víťazov”. Zdroj: http://www.jedensvet.sk

Azda najkrajší film o starobe

Divácky najúspešnejším filmom 12. Ročníka festival Jeden svet sa stal dokument Na stupni víťazov, ktorý paradoxne nie je o mladých ľuďoch. Práve naopak! Je to azda najkrajší film o starobe (dôstojný, pozitívne ladený), ktorý sa môže premietať ako tá najlepšia motivácia v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Snímka totiž prezentuje vyslúžilých európskych športovcov a športovkyne vo veku 80 až 100 rokov, ako sa pripravujú na majstrovská sveta seniorov v atletike, kde chcú prekonať vlastné rekordy. Napriek veľmi vysokému veku a mnohým zraneniam sú ústredné postavy snímky čulé, plné optimizmu a športovej vytrvalosti.

Tomáš Janeček z ČvO, ktorý má na starosti dvadsaťjeden filmových klubov Jeden svet po celom Slovensku a projekcie na školách, vyzdvihuje potrebu osvetu a globálneho vzdelávania na školách: „projekciami dokumentárnych filmov sa snažíme prispieť k výchove a vzdelaniu mládeže v oblasti ľudských práv – naučiť ich kriticky myslieť a uvedomovať si hodnoty otvorenej, tolerantnej a demokratickej spoločnosti, ďalej im pomôcť pri hľadaní súvislostí a pri formovaní vlastných názorov.“ Záujemcov a záujemkýň o premietanie dokumentov v rámci projektu „Premietaj aj ty“ (v práci, kultúrnom centre, na škole či obecnom úrade) pribúda. Veď stačí na to iba niekoľko úkonov: vyplniť formulár na stránke http://www.jedensvet.sk, nevyberať za premietanie vstupné, nerobiť kópiu z filmu, ani nešíriť film na internete a po premietaní filmy vrátiť na adresu ČvO.

Text: Božena (Boba) Baluchová (novinárka, filmárka, pedagogička)

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development education, documentaries, global problems, media. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s