Rozvojové vzdelávanie: prijať zodpovednosť aj za klimatické zmeny

Tak ako dospelých ľudí na Slovensku dokáže zjednotiť raz do roka hokej (a povzbudzovanie našej reprezentácie), tak deti dokážu spojiť aktivity, smerujúce ku klimatickej spravodlivosti a zodpovednosti za globálne problémy ľudstva. Workshopy v rámci rozvojového vzdelávania sú toho príkladom.

Rozvojové vzdelávanie na ZŠ v Jakubove: Žiaci a žiačky vymenúvajú krajiny Sub-saharskej Afriky, postihnuté hladomorom. (Foto: Ivana Pástorová)

Eliminácia extrémnej chudoby a hladu, presadenie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien, či boj proti HIV/AIDS alebo malárii? Ľudia na Slovensku sa o tieto globálne témy nezaujímajú. Našťastie nie všetkým je to jedno, a tak vďaka niekoľkoročným snahám pedagogických pracovníkov/čok, no najmä mimovládnych organizácií v januári naša vláda schválila Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie na roky 2012 – 2016. Jej cieľom je nielen dlhodobé zvyšovanie povedomia slovenskej spoločnosti o problémoch globálneho sveta, ale aj začlenenie globálneho a rozvojového vzdelávania vo formálnom vzdelávaní na druhom a treťom stupni vzdelávacích inštitúcií.

Čo si pod pojmom rozvojové vzdelávanie predstaviť

Slovenská katolícka charita (SKCH) v súčasnosti realizuje projekt – zameraný na klimatické zmeny s názvom „Klimatická spravodlivosť“ s podtitulom „Za klimatickú spravodlivosť v rozvojových krajinách so zameraním na Subsaharskú Afriku”. Aktivity pozostávajú zo zostavenia metodickej príručky a školení pre pedagógov/ičky; edukatívnych materiálov, projekcií krátkych dokumentov, multimediálnej súťaže (napríklad ku Dňu Zeme) a workshopov pre deti a mládež zo 100 základných a 70 stredných škôl; medzinárodnej konferencie pre odbornú obec, ako aj putovnej fotovýstavy nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov a širokú verejnosť.

Práve edukatívna výstava, obsahujúca 26 panelov s tematicky umiestnenými 50 fotografiami a informatívnymi textami aj mapami – názorne zobrazovala riziká a dopad klimatických zmien na obyvateľstvo Subsaharskej Afriky. Nemožno sa tváriť, že nás sa zmena klímy netýka – treba si uvedomiť vzájomné  prepojenie medzi rozvojovými krajinami a európskymi štátmi, vrátane Slovenska.

Dávať si spätnú väzbu ako na sociálnych sieťach

V apríli 60 tínejdžerov/iek zo Základnej školy  sv. Márie Goretti v Piešťanoch absolvovalo interaktívny workshop na tému klimatickej spravodlivosti z dielne SKCH. Odpoveď na prvú otázku („koľko z prítomných detí je aktívnych na Facebooku“) nijak zvlášť nešokovala – šlo o drvivú väčšinu. Aj preto boli aktivity workshopu vedené v štýle komunikácie na sociálnych sieťach – keďže tým momentálne rovesníci/čky žijú – zdieľajú spoločné fotografie, komentujú si navzájom statusy a svoje aktivity zhodnocujú tlačidlom: „I Like“ = Páči sa mi to.

Počas aktivity s názvom Klimatická abeceda medzi sebou súťažili štyri vyrovnané tímy. Ich úlohou bolo na každé písmeno abecedy nájsť pojem, súvisiaci s problematikou klimatických zmien. Začínalo sa slovom Atmosféra, pokračovali Búrky, ďalej Cunami alebo Cyklón, pri písmene D deťom napadli: Dažde, pri E: Evakuácia alebo Evolúcia, ďalej Freóny, Globálne otepľovanie atď. Vo vnútri skupinky aj medzi skupinami navzájom sa súťažiaci hodnotili a povzbudzovali spomínanými facebookovskými gestami – dvíhali palec smerom nahor. Aj takýmto inovatívnym spôsobom možno vzbudiť u mladých zvýšenú aktivitu a záujem o globálne aj rozvojové témy, podporiť tímovú prácu a rovesnícke učenie.

Povzbudzujúce a motivujúce odpovede od detí

Chlapci a dievčatá mali tiež za úlohu v štyroch skupinkách vytvoriť definíciu klimatickej spravodlivosti. Od prítomných detí sme mohli počuť takéto výzvy: „Keď nebudeme znečisťovať životné prostredie, vyrábať škodlivé chemikálie a ničiť Matku Zem, tak sa budeme mať lepšie”; „Mali by sme sa správať k svetu tak, ako sa svet správa k nám, respektíve: vážme si svet ako seba samého“.

Nech znejú dané definície akokoľvek klišéovito či idealisticky – malí účastníci/čky workshopu to mysleli úprimne a vážne.  Práve prijatie zodpovednosti za klimatické zmeny a navrhnutie riešení tak, ako to bolo vidieť z reakcií piešťanských tínejdžerov/iek na aktivity interaktívneho workshopu aj jednotlivé panely fotovýstavy – je želaným výsledkom, dostatočnou spätnou väzbou a motivujúcou odozvou na projektové aktivity charity v rámci rozvojového vzdelávania.

Autorka: Boba Baluchová (rozvojové vzdelávanie a mediálna koordinácia SKCH)

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development education, millenium development goals. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s